Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Samenwerken in de ziekenhuiszorg

Ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (klinieken) bieden medisch-specialistische zorg aan, bijvoorbeeld oncologie, orthopedie of gynaecologie. Zij moeten zich, net zoals andere zorgaanbieders, houden aan de concurrentieregels. Ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra werken ook veel samen. Bijvoorbeeld voor meer doelmatige zorg en nieuwe behandelmethoden. Samenwerking is toegestaan als dat de concurrentie niet beperkt. Ook mag er worden samengewerkt als de samenwerking belangrijke voordelen meebrengt voor bijvoorbeeld de kwaliteit, doelmatigheid en innovatie van de zorg, mits de samenwerking niet verder gaat dan noodzakelijk, er voldoende concurrentie overblijft en de voordelen uit die samenwerking ook echt ten goede komen aan patiënten en verzekerden.

Waar moet u op letten bij samenwerking of fusie in de ziekenhuiszorg?

Wilt u weten hoe wij afspraken tussen aanbieders van ziekenhuiszorg beoordelen? Bekijk de informatie hieronder.

Gezamenlijke inkoop geneesmiddelen

Ziekenhuizen kopen geneesmiddelen in. Soms is het doelmatiger om geneesmiddelen samen met andere ziekenhuizen in te kopen. In de Leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen leest u wanneer dat is toegestaan.

Vragen of signalen voor de ACM?


Ziet u in de zorg een vorm van overleg of samenwerking die misschien nadelig is voor patiënten en verzekerden? Maken bijvoorbeeld concurrenten afspraken over prijzen of over de verdeling van patiënten? Meld dit dan bij de ACM
Heeft u vragen over ons toezicht in de zorgsector? Mail dan ons zorgteam direct via vragen.zorg@acm.nl.