Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Samenwerken in de geboortezorg

Geboortezorgaanbieders zoals verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen gaan steeds hechter samenwerken. Er bestaan verschillende samenwerkingsverbanden, zoals Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s), Kraamzorg Samenwerkingsverbanden (KSV’s) en Integrale Geboortezorgorganisaties (IGO’s). De Mededingingswet biedt ruimte voor samenwerking tussen geboortezorgaanbieders.

Samenwerking is toegestaan als dat de concurrentie niet beperkt. Ook mag er worden samengewerkt als de samenwerking belangrijke voordelen meebrengt voor bijvoorbeeld de kwaliteit, toegankelijkheid of betaalbaarheid van de zorg. De samenwerking mag dan alleen niet verder gaan dan noodzakelijk. En de voordelen uit die samenwerking moeten ook echt ten goede komen aan patiënten en/of financiers van de zorg.

In veel gevallen is samenwerking in de geboortezorg wenselijk. Daarom hebben wij de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij gezet. Ook staan hieronder de Richtsnoeren Zorggroepen (van belang voor IGO’s) en Uitgangspunten toezicht ACM op zorgaanbieders in de eerste lijn.

Algemene aandachtspunten voor geboortezorgaanbieders

  • Richt u een geboortezorgketen op waarbij u uw bedrijfsbelang inbrengt? Dan is er mogelijk sprake van een fusie of overname. Het kan zijn dat u deze fusie of overname bij ons moet melden.
  • Aansluiting bij bepaalde samenwerkingsverbanden kan voor geboortezorgaanbieders van belang zijn om hun werk op een goede manier te kunnen doen. Uitgangspunt is dan dat de criteria voor toetreding tot die samenwerkingsverbanden geen onnodige drempels mogen opwerpen. Zij moeten daarom een objectief en open karakter hebben en mogen niet discriminerend zijn. Ook moet het samenwerkingsverband een transparante toetredingsprocedure hanteren en een onafhankelijke beroepsmogelijkheid bieden. De ACM heeft de regels voor het hanteren van toetredingscriteria door samenwerkingsverbanden nader uitgewerkt in de leidraad voor beoordeling lidmaatschapscriteria samenwerkingsverbanden geboortezorg.
  • Laat patiënten weten welke geboortezorgaanbieders aangesloten zijn in de geboortezorgketen. En informeer hen over de mogelijkheden om een geboortezorgaanbieder in een andere geboortezorgketen te kiezen.

Meer informatie over zorggroepen en toezicht eerstelijnszorg

Vragen of signalen voor de ACM?

De ACM krijgt regelmatig vragen over samenwerking in de geboortezorg. Hebt u een vraag? Mogelijk vindt u het antwoord op onze pagina met de meest gestelde vragen en voorbeelden.

Ziet u in de zorg een vorm van overleg of samenwerking die misschien nadelig is voor patiënten en verzekerden? Maken bijvoorbeeld concurrenten afspraken over prijzen of over de verdeling van patiënten? Meld dit dan bij de ACM
Heeft u vragen over ons toezicht in de zorgsector? Mail dan ons zorgteam direct via %20vragen [punt] zorg [at] acm [punt] nl (vragen[dot]zorg[at]acm[dot]nl).

Afspraken voor goede zorg

Zorgaanbieders werken samen om goede en doelmatige zorg te leveren. De concurrentieregels geven daarvoor veel ruimte. Maar sommige afspraken zijn niet in het belang van patiënten en beperken de concurrentie. Daardoor kan de zorg duurder en slechter worden, en is er minder keuze voor patiënten. Zulke afspraken zijn verboden.