Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Klachtenprocedure Europese Zeehavenverordening

Bent u havengebruiker en vindt u dat een havenbeheerder, bevoegde instantie of aanbieder van havendiensten zich niet houdt aan de regels van de Europese Zeehavenverordening? Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u bij ons een klacht indienen. Valt de klacht onder onze bevoegdheid? Dan behandelen wij uw klacht en nemen wij een beslissing.

Valt de klacht niet onder onze bevoegdheid? Dan sturen wij uw klacht door aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW). In dat geval behandelt de ILT of de Inspectie SZW uw klacht en neemt een beslissing.

Hoe dien ik een klacht in bij de ACM?

Vul het formulier Klachten Europese Zeehavenverordening in. En stuur dit formulier met eventuele bijlagen per post naar:

Autoriteit Consument & Markt
T.a.v. de geschilcoördinator TVP
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Per fax kan ook. Het faxnummer is 070 - 72 22 355.

Wat doen wij met uw klacht?

Na ontvangst van het formulier bekijken wij welke organisatie de klacht moet behandelen. De ACM behandelt alle klachten op grond van de Europese Zeehavenverordening, behalve:

  • Klachten over werk dat bemanningsleden uitvoeren. Deze klachten sturen wij door naar de ILT.
  • Klachten over werk dat niet-bemanningsleden uitvoeren en klachten over de opleiding van personeel. Deze klachten sturen wij door naar de Inspectie SZW.

Als wij uw klacht doorsturen naar de ILT of de Inspectie SZW, dan informeren wij u hierover.

Kunnen wij zelf uw klacht behandelen? Dan vragen wij de partij waarover u klaagt om een schriftelijke reactie. Daarna volgt een hoorzitting. Beide partijen krijgen hierbij de gelegenheid om hun standpunten toe te lichten. En wij kunnen vragen stellen. Na deze hoorzitting nemen wij een beslissing.

Wat doet de ACM met mijn persoonsgegevens?

De ACM handelt conform de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens is te lezen op onze privacypagina.