Kruimelpad

Wetten en regels voor de vervoersmarkt

Hoe zitten de regels voor de vervoersmarkt in elkaar?

De ACM let erop of iedereen op de vervoersmarkt zich aan de regels houdt. De regels voor spoor, scheepvaart, loodsen, luchtvaart en openbaar vervoer zijn gebaseerd op Europese verordeningen en Nederlandse wetten. De regering heeft sommige wetten uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Een ministerie kan zo’n AMvB weer uitwerken in een ministeriële regeling. De ACM vult haar beleidsruimte verder in met beleidsregels.

Hieronder vindt u een overzicht van al deze wetten en regels op het gebied van vervoer. Let op: als u op een link klikt, verlaat u onze website.

Europese regels voor de vervoersmarkt

Nederlandse wetten voor de vervoersmarkt

Algemene Maatregelen van Bestuur voor de vervoersmarkt

Ministeriële regelingen voor de vervoersmarkt

Beleidsregels van de ACM voor de vervoersmarkt

ACM-brede wetten en regels

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.