Kruimelpad

Wat doet de ACM op de vervoersmarkt?

Nederland vervoert als exportland veel goederen over het water, de weg, het spoor en via de lucht. Meer dan de helft van het goederenvervoer van en naar Nederland gaat per zeeschip. Op de terminals in de zeehavens worden de goederen overgeslagen voor verder vervoer over de weg, via spoor- en vaarwegen en per buisleiding.

De NS is door de overheid aangewezen als vervoerder op de belangrijkste trajecten: het hoofdrailnet. En er is één bedrijf dat landelijk de drukste spoorlijnen beheert. Dat bedrijf is ProRail. ProRail maakt ook de dienstregeling en bepaalt wanneer een vervoerder treinen mag laten rijden. Voor het regionale vervoer bepalen provincies en stadsregio's welk bedrijf het openbaar vervoer verzorgt. Dit gaat via een openbare aanbesteding. Het bedrijf dat het beste vervoer biedt tegen de laagste prijs mag het regionale vervoer verzorgen.

Bevorderen van marktwerking in Nederland op het gebied van vervoer

In een aantal delen van de vervoersmarkt bestaat geen of nauwelijks marktwerking. Zo is er maar één spoorwegennet dat in beheer is bij één partij. Daarom zijn er regels die de beheerder aansporen om zo veel mogelijk te doen alsof er wel concurrentie bestaat.

Zoals in het loodswezen. Zeeschepen zijn verplicht om een loods van de Nederlandse Loodsencorporatie aan boord te nemen om aan te meren in een Nederlandse zeehaven. De ACM controleert de tarieven en prestaties van de loodsen.

Dit geldt ook voor Schiphol: wij zorgen ervoor dat luchtvaartmaatschappijen een redelijke prijs betalen voor het gebruik van deze luchthaven.

Op het spoor zien wij er op toe dat vervoerders een eerlijke behandeling en een redelijke prijs krijgen als ProRail de capaciteit op het spoor verdeelt.

Tot slot houden wij toezicht op de besteding van overheidsgeld door gemeentelijke vervoerbedrijven. Zij mogen het overheidsgeld dat zij ontvangen voor bus-, tram- en metrovervoer alleen gebruiken voor hun kerntaak. En niet om actief te worden in markten waar wel concurrentie is, bijvoorbeeld de taximarkt.

Werken aan goede spoorverbindingen in Europa

Spoorvervoer wordt steeds internationaler. Ruim 80% van het Nederlandse goederenvervoer per spoor gaat de grens over. De ACM werkt samen met andere Europese toezichthouders aan goede spoorverbindingen in de Independent Regulators Group – Rail (IRG-Rail). Deze toezichthouders behandelen ook klachten van spoorvervoerders over toegang tot een Europese goederencorridor. Ook reizigers nemen de trein naar een ander land in Europa. Dan is het fijn als internationale spoorverbindingen op elkaar aansluiten. Daarom moeten spoorvervoerders zich bij ons melden als zij treinreizigers willen vervoeren tussen Nederland en andere landen.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.