Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Beoordeling internationale personenvervoerdienst aanvragen

Als spoorwegonderneming of overheid kunt u de ACM vragen om een nieuwe internationale personenvervoerdienst vooraf te beoordelen. Daarbij kan het gaan om één of beide van de volgende vragen:

  1. Is het hoofddoel van de nieuwe dienst internationaal vervoer?
  2. Gaat de nieuwe dienst te veel ten koste van bestaande vervoerders?

Wie mogen bij de ACM een beoordeling aanvragen?

Nederlandse concessieverleners, concessiehouders en de spoorbeheerder mogen bij de ACM een beoordeling aanvragen. Nederlandse concessieverleners zijn het ministerie van Infrastructuur & Milieu en decentrale overheden. Concessiehouders zijn bijvoorbeeld vervoerders Arriva en NS. De spoorbeheerder voor het personenvervoer is ProRail.

Wanneer kunt u een beoordeling aanvragen?

Voor de treindienstregeling loopt het jaar van midden december tot midden december. Nieuwe internationale personenvervoerdiensten die willen meedraaien, moeten 10 maanden tevoren zijn aangemeld. Dus uiterlijk midden februari.

Wij publiceren aanmeldingen in de Staatscourant en op onze website. We geven aanmeldingen ook door aan nationale vervoerders en overheden. Wilt u een beoordeling van een nieuwe internationale personenvervoerdienst aanvragen? Dat moet dan binnen 4 weken na de publicatie in de Staatscourant.

Hoe vraagt u een beoordeling aan?

U doet de aanvraag met het aanvraagformulier beoordeling internationale personenvervoerdienst.

Let op de volgende punten:

  1. Vul het formulier in het Nederlands in. Stuurt u bijlagen mee in een andere taal? Dan kunnen wij u vragen om die bijlagen te vertalen in het Nederlands.
  2. Vul alle verplichte velden van het formulier in. De niet-verplichte velden kunt u later invullen.
  3. Wilt u dat wij gegevens vertrouwelijk behandelen? Vul ze dan vet in. Of voeg ze toe in een bijlage. Wij bekijken dan of we deze gegevens volgens artikel 10 van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) inderdaad vertrouwelijk moeten behandelen.
  4. Stuur schriftelijke machtigingen mee. Daaruit moet blijken dat de ondertekenaars van het formulier mogen optreden als vertegenwoordiger en/of contactpersoon van uw organisatie.

Stuur het formulier met alle gevraagde bijlagen per post naar:

Autoriteit Consument & Markt
T.a.v. de Directie Telecom, Post en Vervoer
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Meer informatie over internationale passagiersvervoersdiensten

Formulieren nieuwe personenvervoerdienst

Aanmelding Aanvraag beoordeling