Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorbeeldbrieven incasso

 

Gebruik deze voorbeeldbrieven om bezwaar te maken tegen onterechte vorderingen en oneerlijke incassopraktijken. U kunt passages knippen en plakken, of een voorbeeldbrief downloaden als ODT- of Word-bestand.

1. Voorbeeldbrief: 'Uw rekening of incassobrief is onterecht'

Met deze brief kunt u bezwaar maken tegen een onterechte rekening of incasso die u hebt ontvangen. In de voorbeeldbrief staat een rij argumenten waarom een rekening of incassobrief onterecht kan zijn. Kies het argument dat bij uw situatie past.

2. Voorbeeldbrief: ‘U hebt mij een ongeldige 14-dagenbrief gestuurd’

Met deze brief kunt u bezwaar maken tegen een ongeldige 14-dagenbrief die u van een ondernemer hebt ontvangen. Zolang u geen wettelijk correcte 14-dagenbrief hebt ontvangen, mag een ondernemer of incassobureau u geen incassokosten in rekening brengen. In de voorbeeldbrief staat een rij argumenten waarom de 14-dagenbrief ongeldig of onvolledig kan zijn. Kies het argument dat bij uw situatie past.

3. Voorbeeldbrief: ‘Uw vordering is verjaard’

Met deze brief kunt u een ondernemer laten weten dat u een rekening of vordering niet zult betalen, omdat die is verjaard. U hoéft deze brief niet te sturen, want een ondernemer kan betaling van een verjaarde vordering niet afdwingen. Maar het is wel duidelijk en netjes om de brief te sturen.

4. Voorbeeldbrief: ‘Ik heb geen overeenkomst met u’

Met deze brief maakt u een ondernemer duidelijk dat u ontkent een overeenkomst met hem te hebben. Bijvoorbeeld omdat hij u ongevraagd iets heeft geleverd. Of omdat u een gratis proefpakket zou krijgen, maar nu toch moet betalen voor een vervolgzending waarmee u niet had ingestemd. In de voorbeeldbrief staat een rij argumenten waarom u een overeenkomst kunt ontkennen. Kies het argument dat bij uw situatie past.

5. Voorbeeldbrief: ‘Ik vorder mijn betaling terug’

Met deze brief laat u een ondernemer of incassobureau weten dat u uw betaling (deels) terugeist, omdat u deze bij nader inzien ten onrechte hebt gedaan. Bijvoorbeeld omdat er teveel incassokosten zijn berekend. Of omdat de rekening onterecht was, omdat er geen overeenkomst was tussen u en de ondernemer.

6. Voorbeeldbrief: ‘De overeenkomst is ongeldig vanwege misleidende straatverkoop’

Met deze brief maakt u de ondernemer duidelijk dat hij u misleidende (onjuiste) informatie heeft gegeven tijdens de straatverkoop. En dat u daarom de overeenkomst ongeldig verklaart.

7. Voorbeeldbrief: ‘De overeenkomst is ongeldig vanwege dwaling’

Met deze brief maakt u de ondernemer duidelijk dat hij u onjuiste informatie heeft gegeven voordat u de overeenkomst sloot. En dat u daarom de overeenkomst ongeldig verklaart.

8. Voorbeeldbrief: ‘Ondernemer heeft niet (op tijd) geleverd’

Met deze brief laat u de ondernemer weten dat uw product niet (op tijd) is geleverd. In de brief staan een aantal situaties omschreven waaruit u kunt kiezen. Kies de situatie die bij u past.

9. Voorbeeldbrief: ‘Webwinkel heeft niet (op tijd) geleverd’

Met deze brief laat u de webwinkel weten dat uw product niet (op tijd) is geleverd. In de brief staan een aantal situaties omschreven waaruit u kunt kiezen. Kies de situatie die bij u past.