Rekenhulp incassokosten

Met deze rekenhulp ziet u snel hoeveel kosten het incassobureau of de ondernemer u wettelijk maximaal mogen rekenen.

Zorg dat u de oorspronkelijke rekening en de meest recente incassobrief bij de hand hebt.

NB - Deze rekenhulp is niet van toepassing op incassotrajecten naar aanleiding van geldleningen.

1. Bedrag hoofdsom (oorspronkelijke rekening)
Uitleg
De ondernemer of het incassobureau mogen onder voorwaarden incassokosten en rente in rekening brengen. Aan die kosten zit een wettelijk maximum. Hier berekent u hoeveel dat wettelijk maximum bedraagt. Naast incassokosten mogen u geen andere kosten in rekening brengen worden gebracht, zoals aanmaningskosten, herinneringskosten, administratiekosten, dossierkosten, bureaukosten, etc. Ook kosten die u in verband met de vordering al eerder hebt betaald (bijvoorbeeld administratiekosten) tellen mee in het wettelijk maximum. Rente mag alleen over de hoofdsom worden berekend. Dus niet over incassokosten.
Let op:
  • Ondernemers en incassobureaus noemen incassokosten soms anders. Welke naam zij er ook aan geven, het totaal aan kosten dat zij bovenop de hoofdsom rekenen, mag niet hoger zijn dan het wettelijk maximum volgens de Wet incassokosten (Wik).
  • Stuurt de ondernemer of het incassobureau u een aanmaning over meerdere rekeningen? Bijvoorbeeld over drie energierekeningen? En heeft hij over die drie rekeningen geen afzonderlijke 14-dagen brieven gestuurd? Dan mag hij uitsluitend incassokosten berekenen over de som van de drie rekeningen. En niet over elke rekening afzonderlijk.
2. Ik wil ook de rente berekenen
Uitleg

De uiterste betaaldatum/vervaldatum staat meestal specifiek genoemd in de oorspronkelijke rekening. Soms staat er alleen dat u bijvoorbeeld binnen 30 dagen moet betalen. Reken dan zelf uit wat de uiterste betaaldatum/vervaldatum is.

Hoe werkt de renteberekening?
Betaalt u later dan de uiterste betaaldatum/vervaldatum van de oorspronkelijke rekening? Dan mag een ondernemer of incassobureau u vanaf dat moment rente rekenen. Rente mag alleen over de hoofdsom worden berekend. Dus niet over incassokosten.

Die rente heeft een wettelijk maximum. Sinds 1 januari 2015 is dat 2% per jaar. Een ondernemer mag u als consument alleen een hogere rente rekenen als hij dat van tevoren met u heeft afgesproken. Of als dat in zijn algemene voorwaarden stond op het moment van overeenkomst (toen u de aankoop deed of een overeenkomst aanging).

Rekenvoorbeeld
U bent 6 maanden te laat met het betalen van een rekening van 1.000 euro. De rekening is terecht. De ondernemer heeft van tevoren geen speciale rente met u afgesproken. Hij mag u maximaal aan rente rekenen:

1.000 euro x 0,02 = 20 euro na een jaar. Dus na 6 maanden 10 euro. 

NB - In sommige gevallen is de verzuimdatum later dan de uiterste betaaldatum van de oorspronkelijke rekening. De rente in een incassobrief kan dan iets lager zijn dan de rente die deze Rekenhulp toont.

Wat is de uiterste betaaldatum van de oorspronkelijke rekening?

3. Heeft u de verplichte 14-dagen brief ontvangen?
Uitleg
Een ondernemer of incassobureau moet u waarschuwen voordat zij incassokosten mogen rekenen. In de waarschuwing moet staan dat u nog 14 dagen tijd krijgt om te betalen zonder bijkomende kosten. En hoeveel die kosten zullen zijn als u later betaalt. De waarschuwing ziet er uit als een betalingsherinnering en wordt ook 14-dagenbrief genoemd. Heeft u deze waarschuwing niet ontvangen? Dan mogen u geen incassokosten worden gerekend.
Vul een geldige waarde in
4. Heeft de ondernemer een ander bedrijf ingeschakeld om u te laten betalen?

Is de afzender van de incassobrief een incassobureau of factoringbedrijf? Kies dan JA.
Is de afzender van de incassobrief de ondernemer zelf? Dus de oorspronkelijke schuldeiser? Kies dan NEE

Vul een geldige waarde in
5. Is de ondernemer bij wie u het product of de dienst hebt gekocht btw-plichtig?
Uitleg

De meeste ondernemers zijn btw-plichtig. Niet btw-plichtig zijn bijvoorbeeld verhuurders, woningbouwverenigingen, medici/zorgverleners, banken, verzekeringsmaatschappijen, onderwijsinstellingen, sportclubs, kansspelen en uitvaartondernemers.

Huren deze ondernemers een incassobureau in? Dan betalen zij btw over de incassokosten aan het incassobureau. Zij krijgen die btw niet terug van de belastingdienst. Daarom mogen zij die btw via het incassobureau aan u doorberekenen.

Is een ondernemer wél btw–plichtig? Dan krijgt hij de btw die hij aan het incassobureau moet betalen terug van de belastingdienst. Hij mag die btw daarom niet aan u doorberekenen. Ook niet via het incassobureau.

Weet u niet zeker of een ondernemer btw-plichting is? Vraag dit na via de belastingtelefoon: 0800 - 0543 (gratis).

De meeste ondernemers zijn btw-plichtig. In de uitleg leest u welk type ondernemingen dat niet zijn. Alleen als het incassobureau optreedt namens een niet btw-plichtige ondernemer, mag het incassobureau u btw berekenen. De btw bedraagt maximaal 21% over de wettelijke incassokosten. Er mag geen btw over andere zaken in rekening worden

Vul een geldige waarde in
De berekening van uw maximale kosten
Bedrag hoofdsom
Wettelijke rente*
Incassokosten
BTW
Totaal

*Deze berekening is gebaseerd op de Wet incassokosten. Die wet geldt sinds 1 juli 2012 en stelt een maximum aan incassokosten. Tevens geldt voor consumententransacties een maximale wettelijke rente. Die bedraagt 2% per jaar (sinds 1 januari 2015). Voor vorderingen die ouder zijn geldt een ander wettelijk rentepercentage.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.