Adressen advies en hulpverlening

Adviesverlenende organisaties

Nibud

Onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

Consumentenbond

Vereniging die leden hulp en ondersteuning biedt bij consumentenkwesties. Geeft zowel algemene informatie als individueel advies. Biedt leden ook bemiddeling bij een conflict.

Juridisch Loket

Stichting die eerste hulp, advies en informatie geeft bij juridische vragen. Biedt ook individuele bemiddeling en (rechts)bijstand.

Autoriteit Financiële Markten

Toezichthouder op de financiële markten. Informeert en adviseert over financiële producten en diensten. Daarnaast kunnen bij de AFM  meldingen en signalen worden ingediend over misstanden in de financiële sector.

Fraudehelpdesk

Nationale helpdesk voor vragen of meldingen over fraude. Waarschuwt voor frauduleuze zaken.

Hulpverlenende instanties

Schuldhulpmaatje

Vrijwilligersorganisatie die individuele hulp biedt aan mensen met (dreigende) schulden. Beantwoord vragen over administratie en biedt hulp bij de financiën.

NVVK - Schuldhulpverleners en sociaal bankieren

Koepelorganisatie voor organisaties die actief zijn op het gebied van financiële hulpverlening in de vorm van schuldhulpverlening, kredieten, budgetbeheer, bewindvoering, etc. De NVVK verstrekt zelf geen hulp aan particulieren, u kunt bij NVVK-leden terecht voor schuldhulpverlening.

Sociaal raadsliedenwerk, Sociaal Werk Nederland

Vereniging met leden die werken in het sociale domein. Verstrekt als vereniging geen individuele hulp, maar dient als platform en verwijst door naar sociaal werkers.

Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders

Behartigt de belangen van Marokkaanse Nederlanders in de breedste zin van het woord. In die zin verleent SMN ook hulp aan mensen in de eigen achterban met betalingsachterstanden of schulden.

IOT (Stichting Inspraakorgaan Turken)

IOT streeft naar een dynamische, rechtvaardige, solidaire en diverse samenleving. Iedereen moet als volwaardig burger aan die samenleving kunnen deelnemen.

Consumentenbond

Vereniging die aan haar leden hulp en ondersteuning biedt bij diverse consumentenkwesties. Biedt leden ook bemiddeling in geval van een conflict.

Politie

Voor het doen van aangifte in geval van oplichting. Politie maakt proces-verbaal op en bekijkt daarna of er een onderzoek moet worden gestart.

Humanitas Thuisadministratie

Landelijke vrijwilligersorganisatie.

Een vrijwilliger helpt je je (financiële) administratie op orde te brengen en te houden.

Conflictbemiddeling

De Geschillencommissie

Laagdrempelige, snelle, eenvoudige en goedkope manier van geschillenbeslechting. Uitspraak van de geschillencommissie is bindend.

Juridisch Loket

Stichting die individuele eerste hulp biedt bij juridische vragen. Kan ook bemiddelen tussen partijen.

Consumentenbond

Vereniging die leden hulp en ondersteuning biedt bij consumentenkwesties. Biedt leden ook bemiddeling bij een conflict.

Europees Consumentencentrum

Publieke dienstverlener die consumenten informeert over hun rechten en plichten bij aankopen in een ander EU-land. Bemiddelt ook in grensoverschrijdende geschillen binnen de EU.

Rechter

Voor het starten van een rechterlijke procedure (rechtzaak). Dit om het oordeel van een rechter te krijgen over een geschil.

Advocaat - Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)

Biedt individuele bijstand bij juridische conflicten. NOvA biedt een lijst met alle in Nederland ingeschreven advocaten. Geeft ook  informatie over gefinancierde rechtsbijstand.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.