Uitleg Informatienummers

Hoe voorkomt de ACM misbruik van informatienummers?

De ACM pakt misbruik van informatienummers aan. Dit zijn de 0900-, 0906-, 0909-nummers of de viercijferige nummers die beginnen met 18.

Eén enkele nummermisbruiker kan binnen korte tijd grote schade aanrichten bij veel consumenten. Daarom moeten wij snel en adequaat kunnen optreden.

Strenge beoordeling van nummeraanvragen

Voorkoming van misbruik van informatienummers begint al bij de aanvraag.

Wij beoordelen aanvragen altijd streng. Is een aanvraagformulier niet volledig ingevuld? En krijgen we ook bij navraag niet genoeg informatie? Dat is een reden om een nummer niet toe te kennen. Twijfelen we aan de bedoelingen van een nummeraanvrager? Dan vragen we advies aan Bureau integriteitbevordering openbaar bestuur (Bibob). Bij een negatief advies kunnen we besluiten een nummer niet toe te kennen.

De ACM kent een nummer alleen toe als we verwachten dat een aanvrager voldoet aan de regels. Andersom: we kennen een nummer dus niet toe als we verwachten dat de aanvrager niet voldoet aan de regels. Met deze regels bedoelen wij bijvoorbeeld de regels over misbruik van tarifering of oneerlijke handelspraktijken. Voldoet de dienst niet aan de verplichtingen die gelden voor het gebruik van de dienst? Ook dan kent de ACM de nummers niet toe. Een nummeraanvrager moet bijvoorbeeld beschikken over een vergunning van de Kansspelautoriteit bij het aanbieden van een kansspel.

Over het tarief

Het tarief van de dienst moet correct worden vermeld voor de start van het gesprek. De consument mag niet onnodig aan de lijn worden gehouden. Zowel de provider als de nummergebruiker zijn verantwoordelijk voor de juiste tariefmelding. Verder zijn er specifieke regels voor klantenservices. De ACM toetst hierop bij de toekenning en houdt hier toezicht op wanneer het nummer in gebruik is. Worden de regels voor tarifering overtreden nadat het nummer al is toegekend? Dan kan de ACM het nummer intrekken.

Juiste, volledige en essentiële informatie

Bij een 0900-, 0906- 0909-nummer of een viercijferig -nummer dat begint met 18 moet de nummergebruiker aan het begin van een telefoonverbinding juiste, volledige en essentiële informatie over de dienstverlening verstrekken. Essentiële informatie is onder andere de identiteit van de nummergebruiker en de belangrijkste kenmerken van de dienst. Een aanbieder van een doorschakeldienst moet ook melden dat er sprake is van een doorverbindservice, en wat het tarief is dat geldt na doorschakeling.

Een consument heeft juiste, volledige en essentiële informatie nodig om een goede afweging te maken of hij aan de lijn wil blijven of niet. Met die informatie kan een gemiddelde consument een goed besluit nemen. Deze informatie mag niet verborgen staan of onduidelijk, onbegrijpelijk, dubbelzinnig of laat gepresenteerd worden.

Is een nummer al toegekend, maar blijkt later dat de nummergebruiker zich toch niet aan deze regels houdt? Dan kan de ACM het nummer intrekken. De ACM beoordeelt per geval of aan alle wettelijke eisen wordt voldaan. Daarbij kijken we onder meer of de consument alle essentiële informatie krijgt.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.