Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorbereiden 088-bedrijfsnummerblok aanvragen

Leg alle gegevens die u nodig heeft klaar voordat u begint met uw aanvraag. Wat u nodig heeft is afhankelijk van hoe u een nummer wilt aanvragen:

U moet kunnen bewijzen dat u mag tekenen voor de aanvraag. Gebruik eHerkenning. Heeft u geen eHerkenning? En vraagt u nummers aan voor uw klant? Gebruik dan dit volmachtformulier. Dit formulier mag maximaal 1 maand oud zijn.

Vraagt u nummers aan voor uw eigen organisatie? En mag u volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet tekenen voor uw organisatie? Gebruik dan dit volmachtformulier. Let bij het opstellen van dit volmachtformulier op de volgende voorwaarden:

  • de afgegeven machtiging mag niet ouder zijn dan een jaar;
  • u moet de machtiging op briefpapier van de organisatie opstellen;
  • alleen een zelfstandig tekenbevoegde moet de machtiging opstellen. Deze zelfstandige tekenbevoegdheid blijkt uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  • is er sprake van gezamenlijke tekenbevoegdheid? Dan moeten meerdere personen de machtiging ondertekenen.

In de machtiging moet u aangeven voor welke nummers de machtiging wordt afgegeven. Ook moet u aangeven of de machtiging betrekking heeft op een aanvraag, op een wijziging of op een intrekking.

Zijn er wijzigingen binnen uw organisatie, waardoor de machtiging moet worden aangepast? Dan bent u verplicht dit direct aan de ACM door te geven.

Waarmee moet u rekening houden als u een 088-bedrijfsnummerblok aanvraagt?

  • U mag een 088-nummer niet in gebruik geven aan een ander bedrijf. Ook niet als het gaat om een ander bedrijf in dezelfde holding.
  • Wilt u een 088-blok van meer dan 100 nummers aanvragen? Doe dan een overzicht van uw medewerkers bij uw aanvraag.
  • Wij geven sommige 088-blokken alleen per 10.000 nummers uit. Zo kunnen ook grote organisaties opeenvolgende nummers krijgen. Bekijk de lijst van blokken die wij hiervoor hebben gereserveerd.

Hoe vraagt u een 088-bedrijfsnummerblok aan?

U vraagt nummers aan bij de ACMmet een aanvraagformulier. U kunt met 1 formulier meerdere nummers aanvragen.

Tip: controleer vooraf of het door u gewenste nummer nog vrij is.