Nummers aanvragen, overdragen en opzeggen

Voorbereiden 088-bedrijfsnummerblok aanvragen

Leg alle gegevens die u nodig heeft klaar voordat u begint met uw aanvraag. Wat u nodig heeft is afhankelijk van hoe u een nummer wilt aanvragen:

U moet kunnen bewijzen dat u mag tekenen voor de aanvraag. Gebruik eHerkenning. Heeft u geen eHerkenning? En vraagt u nummers aan voor uw klant? Gebruik dan dit volmachtformulier. Dit formulier mag maximaal 1 maand oud zijn.

Op dit moment ervaren we problemen met eHerkenning. Daarom verzoeken we u om:

 1. Het online aanvraagformulier in te vullen;
 2. Het ingevulde formulier als pdf te downloaden;
 3. Het formulier te ondertekenen
 4. Het formulier te scannen; en
 5. Het formulier te uploaden en online in te dienen.

Lukt het uploaden van het formulier niet? Dan verzoeken wij u om het niet ondertekende formulier toch online in te dienen bij de ACM door op de knop ‘afronden’ te drukken. De ondertekende versie kunt u separaat versturen naar nummerbureau@acm.nl.


Vraagt u nummers aan voor uw eigen organisatie? En mag u volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet tekenen voor uw organisatie? Gebruik dan dit volmachtformulier. Let bij het opstellen van dit volmachtformulier op de volgende voorwaarden:

 • de afgegeven machtiging mag niet ouder zijn dan een jaar;
 • u moet de machtiging op briefpapier van de organisatie opstellen;
 • alleen een zelfstandig tekenbevoegde moet de machtiging opstellen. Deze zelfstandige tekenbevoegdheid blijkt uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel.  
 • is er sprake van gezamenlijke tekenbevoegdheid? Dan moeten meerdere personen de machtiging ondertekenen.

In de machtiging moet u aangeven voor welke nummers de machtiging wordt afgegeven. Ook moet u aangeven of de machtiging betrekking heeft op een aanvraag, op een wijziging of op een intrekking.

Zijn er wijzigingen binnen uw organisatie, waardoor de machtiging moet worden aangepast? Dan bent u verplicht dit direct aan de ACM door te geven.

Waarmee moet u rekening houden als u een 088-bedrijfsnummerblok aanvraagt?

 • Wilt u een 088-blok van meer dan 100 nummers aanvragen? Doe dan een overzicht van uw medewerkers bij uw aanvraag.
 • Wij geven sommige 088-blokken alleen per 10.000 nummers uit. Zo kunnen ook grote organisaties opeenvolgende nummers krijgen. Bekijk de lijst van blokken die wij hiervoor hebben gereserveerd.

Hoe vraagt u een 088-bedrijfsnummerblok aan?

U vraagt nummers aan bij de ACM met een aanvraagformulier. U kunt met 1 formulier meerdere nummers aanvragen.

Tip: controleer vooraf of het door u gewenste nummer nog vrij is.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.