Telefoonnummers aanvragen

088-bedrijfsnummerblok aanvragen

Voordat u begint met uw aanvraag

U moet kunnen bewijzen dat u mag tekenen voor de aanvraag. Gebruik eHerkenning. Heeft u geen eHerkenning? En vraagt u nummers aan voor uw klant? Gebruik dan dit volmachtformulier. Dit formulier mag maximaal 1 maand oud zijn.

Vraagt u nummers aan voor uw eigen organisatie? En mag u volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet tekenen voor uw organisatie? Gebruik dan dit volmachtformulier. Let bij het opstellen van dit volmachtformulier op de volgende voorwaarden:

 • de afgegeven machtiging mag niet ouder zijn dan een jaar;
 • u moet de machtiging op briefpapier van de organisatie opstellen;
 • alleen een zelfstandig tekenbevoegde moet de machtiging opstellen. Deze zelfstandige tekenbevoegdheid blijkt uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel.  
 • is er sprake van gezamenlijke tekenbevoegdheid? Dan moeten meerdere personen de machtiging ondertekenen.

In de machtiging moet u aangeven voor welke nummers de machtiging wordt afgegeven. Ook moet u aangeven of de machtiging betrekking heeft op een aanvraag, op een wijziging of op een intrekking.

Zijn er wijzigingen binnen uw organisatie, waardoor de machtiging moet worden aangepast? Dan bent u verplicht dit direct aan de ACM door te geven.

Hoe vraagt u een 088-bedrijfsnummerblok aan?

U vraagt een bedrijfsnummerblok aan bij de ACM met een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u op 2 manieren invullen:

In uw internetbrowser

U heeft 8 uur de tijd om het aanvraagformulier online in te vullen. Houd tijdens het invullen het scherm open. Het ingevulde formulier kunt u als pdf downloaden, ondertekenen en weer uploaden.

In een pdf-programma

Download het aanvraagformulier als pdf. Open het in uw pdf-programma, bijvoorbeeld Acrobat Reader, om het in te vullen. U kunt het zo vaak afsluiten en weer openen als u wilt. Is het formulier helemaal ingevuld en ondertekend? Dan kunt u het op 3 manieren opsturen:

 • per e-mail naar nummerbureau@acm.nl
 • per fax naar 070 - 722 23 54
 • per post naar
  ACM Nummerbureau
  Postbus 16326
  2500 BH Den Haag

Wanneer krijgt u uw 088-bedrijfsnummerblok?

Wij moeten uw aanvraag afhandelen binnen 3 weken nadat hij compleet bij ons binnen is. Hebben wij meer informatie van u nodig? Dan laten wij dat weten. De tijd die u nodig heeft om de informatie te leveren, komt boven op de 3 weken.

Heeft u een voorkeur voor een nummer opgegeven? Dan gaan we na of dit nummer beschikbaar is.

 • Is het nummer niet beschikbaar? Dan nemen we contact met u op om een geschikt nummer te kiezen.
 • Is het nummer beschikbaar maar krijgen we op dezelfde dag een andere aanvraag met dezelfde voorkeur? Dan nodigen we u uit om deel te nemen aan een loting.
 • Is het nummer beschikbaar? Dan leggen we het voor u vast.

 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.