Facturatie telefoonnummers

Waarom een factuur?

U gebruikt een of meer telefoonnummers, zoals een 0900-nummer. U betaalt voor het toezicht van ACM op het gebruik van die nummers.

Hoe moet u betalen?

Maak het factuurbedrag over op rekeningnummer NL91 INGB 0705 0011 72 ten name van de Autoriteit Consument & Markt onder vermelding van het factuurnummer.

 
 
 
 
 

Veelgestelde vragen

Hoe contact opnemen met ACM? Nummer afgesloten en toch een factuur? Hoe bezwaar maken? Wat doen als u het nummer niet meer gebruikt?

Veelgestelde vragen

Voor welke nummers betaalt u?

Of vraag het bij ons op:

Wijziging doorgeven

Bent u verhuisd of wilt u een andere wijziging doorgeven?

 
 
 
 
 

Intrekken nummer

Voordat u een nummer bij ons kunt intrekken, moet u dit nummer opzeggen bij uw telefoonaanbieder. Wilt u een nummer intrekken?

Overdragen nummer

Wilt u een nummer overdragen?

 
 
 
 

Pagina-opties

 
Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten