Kruimelpad

Klachten telecom

Mijn aanbieder verandert mijn abonnement van telefonie, internet of televisie

Uw telecomaanbieder mag niet zomaar de prijs, de voorwaarden of de duur van  uw abonnement wijzigen. Dit mag alleen als in het contract staat dat de aanbieder het abonnement mag wijzigen.

Staat dit in uw contract? En wijzigt de aanbieder het abonnement? Dan kunt u het abonnement meestal kosteloos opzeggen. Ook al is de looptijd van het contract nog niet voorbij.

Wanneer mag ik mijn abonnement kosteloos opzeggen?

Is de wijziging in uw nadeel? Bijvoorbeeld omdat de prijs omhoog gaat of omdat er televisiezenders verdwijnen? Dan mag u het abonnement binnen één maand kosteloos opzeggen.

Wanneer mag ik mijn abonnement niet opzeggen?

U mag uw abonnement niet opzeggen in de volgende gevallen:

De aanbieder verhoogt de prijs omdat er een nieuwe regel of wet van de overheid is

Moet uw aanbieder de algemene voorwaarden of prijs veranderen door een nieuwe regel of wet van de overheid? Dan is de wijziging niet de eigen keuze van de aanbieder. In dat geval kunt u uw abonnement niet opzeggen.

Een voorbeeld: de overheid verhoogt de btw. De aanbieder moet de btw aan u doorberekenen. Dit is niet zijn eigen keuze. Daarom kunt u het abonnement dan niet opzeggen.

De aanbieder verhoogt de prijs omdat hij inflatiecorrectie toepast

Een inflatiecorrectie is een prijsverhoging met een percentage dat elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt vastgesteld. Wil de aanbieder een inflatiecorrectie toepassen? Dan moet dit wel duidelijk in zijn algemene voorwaarden staan. En ook hoe vaak en wanneer hij dat doet. Staat dit duidelijk in de algemene voorwaarden van de aanbieder? Dan kunt u uw abonnement niet om die reden opzeggen.

De abonnementsduur wijzigen? Niet zonder uw toestemming.

De abonnementsduur is een heel belangrijk onderdeel van uw abonnement. Daarom vindt de ACM dat de aanbieder dit niet zonder uw toestemming mag wijzigen. Geeft u geen actieve toestemming? Dan mag de aanbieder uw abonnementsduur niet wijzigen.

Wat moet de aanbieder doen als hij de voorwaarden wil wijzigen?

Wil de aanbieder uw abonnement wijzigen? Dan heeft de aanbieder de volgende verplichtingen:

  • Hij moet u een maand van te voren informeren over de wijziging.
  • Hij moet u zo veel mogelijk persoonlijk informeren over deze verandering. Bijvoorbeeld met een brief, e-mail of sms. Zet hij de verandering alleen in de krant? Dan is dat niet voldoende.
  • Is de verandering nadelig voor u? Dan moet hij u laten weten dat u zonder bijkomende kosten uw abonnement kunt opzeggen.
  • Hij moet u laten weten op welke wijze u kunt opzeggen.
  • Gaat het om de wijziging van uw abonnementsduur? Dan moet u toestemming geven. Zonder uw toestemming mag uw aanbieder de uw abonnementsduur niet veranderen.

Ik ben het niet eens met de wijziging van mijn abonnement. Wat kan ik doen?

Is de wijziging nadelig voor u? Dan mag u het abonnement direct kosteloos opzeggen. U heeft een maand lang de tijd om op te zeggen. Deze maand termijn loopt nadat de aanbieder u heeft geïnformeerd.

Heeft uw aanbieder u niet of niet duidelijk geïnformeerd? Schrijf dan een brief of e-mail naar de telecomaanbieder. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Wil de aanbieder de abonnementsduur wijzigen zonder uw toestemming? Gebruik dan deze voorbeeldbrief:

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Uw recht halen
Melden bij ACM

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.