Kruimelpad

Telecomaanbieders

Omzetopgave door telecomaanbieders

Staat u bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geregistreerd als telecomaanbieder? Dan bent u wettelijk verplicht om uw netto-omzet op te geven die u behaald heeft met openbare elektronische communicatieactiviteiten1. U geeft de omzet op van twee jaar terug. De informatie moet jaarlijks uiterlijk 31 december bij de ACM binnen zijn. De ACM stuurt u hiervoor ieder jaar een herinnering.

Waarom moet ik mijn omzet opgeven?

De ACM maakt kosten voor het toezicht op de telecommunicatiesector. Aanbieders van telecomdiensten moeten deze kosten zelf aan de ACM betalen. Op basis van de relevante omzet verdeelt de ACM de kosten over de telecomaanbieders.

Hoe hoog zijn de toezichtkosten?

Is uw omzet lager dan 2 miljoen euro? Dan hoeft u geen bijdrage te betalen voor het toezicht. Is uw omzet 2 miljoen euro of hoger? Dan betaalt u wel een bijdrage. De hoogte van de toezichtkosten zijn naar rato van uw relevante netto-omzet. Ter indicatie: de afgelopen jaren was het percentage voor de vergoeding vastgesteld rond de 0,03 % – 0,04 % van de relevante netto-omzet. Aan deze indicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoe kan ik mijn omzet opgeven?

U kunt uw omzet opgeven via het Formulier omzetopgave telecomaanbieders. In de Richtlijnen indienen omzetopgave telecomaanbieders vindt u meer informatie over hoe u het formulier moet invullen.

Voor meer informatie over wat de ACM met ingevulde persoonsgegevens doet, zie de privacy pagina.

Tot wanneer kan ik mijn omzet opgeven?

U moet de informatie uiterlijk 31 december van ieder jaar opgeven aan de ACM. U geeft de omzet op van twee jaar terug. Voorbeeld: De omzet over 2019 moet u uiterlijk 31 december 2020 opgeven. Medio 2021 stuurt de ACM u dan een beschikking met eventueel een factuur.

Kosten voor de bemiddelingsdienst

De bemiddelingsdienst maakt het mogelijk dat mensen met een auditieve of spraakbeperking gebruik kunnen maken van openbare telefonie. De ACM verdeelt ook de kosten voor de vergoeding van de bemiddelingsdienst over de telecomaanbieders die een omzet van tenminste 2 miljoen euro hebben.

Documenten

Brief verzoek omzetopgave telecomaanbieders (PDF - 25.05 KB)
Formulier omzetopgave telecomaanbieders (PDF - 125.89 KB)
Richtlijnen indienen omzetopgave telecomaanbieders (PDF - 172.84 KB)
Regeling doorberekening kosten ACM 2020

 


1 Openbare elektronische communicatieactiviteiten is een verzamelterm die de ACM gebruikt voor aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten en –netwerken en aanbieders van bijbehorende faciliteiten.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.