Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Telecomaanbieders geven de omzet aan de ACM door

Staat u bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geregistreerd als telecomaanbieder? Dan bent u wettelijk verplicht om uw netto-omzet op te geven die u behaald heeft met openbare elektronische communicatieactiviteiten1. U geeft de omzet op van twee jaar terug. De netto-omzet van twee jaar terug bepaalt dus hoeveel toezichtkosten u dit jaar betaalt. De informatie moet jaarlijks uiterlijk 31 december bij de ACM binnen zijn. De ACM stuurt u hiervoor ieder jaar een herinnering.

Waarom moet ik mijn omzet opgeven?

De ACM maakt kosten voor het toezicht op de telecommunicatiesector. Aanbieders van telecomdiensten moeten deze kosten zelf aan de ACM betalen. Op basis van de relevante omzet verdeelt de ACM de kosten over de telecomaanbieders.

Hoe hoog zijn de toezichtkosten?

Is uw omzet lager dan 2 miljoen euro? Dan hoeft u geen kosten te betalen voor het toezicht. Is uw omzet 2 miljoen euro of hoger? Dan betaalt u wel kosten. De hoogte van de toezichtkosten staat in verhouding tot uw relevante netto-omzet. Ter indicatie: de afgelopen jaren zijn de toezichtkosten vastgesteld rond de 0,03 % – 0,04 % van de relevante netto-omzet. Aan deze indicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoe kan ik mijn omzet opgeven?

U geeft uw omzet op via het Formulier omzetopgave telecomaanbieders. Vul het formulier in volgens de regels van de ACM. De ACM gaat zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Tot wanneer kan ik mijn omzet opgeven?

U geeft de informatie uiterlijk 31 december van ieder jaar op aan de ACM. De ACM stelt de toezichtkosten vast op basis van de omzet die u twee jaar geleden heeft behaald. Voorbeeld: De omzet over 2019 moet u uiterlijk 31 december 2020 opgeven. Medio van elk jaar stuurt de ACM u dan een beschikking met eventueel een factuur.

Kosten voor de bemiddelingsdienst

De bemiddelingsdienst maakt het mogelijk dat mensen met een auditieve of spraakbeperking gebruik kunnen maken van openbare telefonie. De ACM verdeelt ook de kosten voor de vergoeding van de bemiddelingsdienst over de telecomaanbieders. Heeft u een omzet van tenminste 2 miljoen euro? Dan stuurt de ACM u in het najaar een beschikking met een factuur voor de bemiddelingskosten.

Documenten

Brief verzoek omzetopgave telecomaanbieders (PDF - 322 KB)
Formulier omzetopgave telecomaanbieders (PDF - 180 KB)
Richtlijnen indienen omzetopgave telecomaanbieders (PDF - 187 KB)

Documents

Letter Request for submitting turnover specification telecom providers (PDF - 322 KB)
Enclosure 1 Turnover specification for telecom providers (PDF - 180 KB)
Enclosure 2 Guidelines for submitting turnover specification telecom providers (PDF - 187 KB)

________________________________________

1Openbare elektronische communicatieactiviteiten is een verzamelterm die de ACM gebruikt voor aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten en –netwerken en aanbieders van bijbehorende faciliteiten.