Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Netneutraliteit voor internetaanbieders

Waar moet u op letten als u verschillende internetdiensten aanbiedt?

U moet verschillende diensten die van uw netwerk gebruikmaken, op dezelfde manier behandelen. U mag de toegang tot internet voor inhoud of toepassingen niet blokkeren of onnodig beperken. Of een apart tarief in rekening brengen voor het gebruik van bepaalde internetdiensten.

Beheer van het internetverkeer

U mag maatregelen nemen om het internetverkeer in goede banen te leiden. Deze maatregelen moeten redelijk en begrijpelijk zijn. Ze moeten in verhouding staan tot de problemen die u wilt voorkomen. Ze mogen geen onderscheid maken naar inhoud of toepassingen. En u moet klanten vertellen welke gevolgen deze maatregelen kunnen hebben voor de kwaliteit van hun internettoegang, hun privacy en de bescherming van hun persoonsgegevens.

Wanneer mag u ingrijpen in het internetverkeer?

Alleen in uitzonderlijke gevallen mag u maatregelen nemen die verder gaan dan hierboven omschreven. Bijvoorbeeld als de rechter dit heeft bevolen. Als zulke maatregelen nodig zijn om te zorgen dat uw netwerk goed en veilig blijft werken. Of om opstoppingen in het netwerk te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken.

Welke voorwaarden mag u gebruiken in de overeenkomst met de klant?

U mag in de overeenkomst met klanten commerciële en technische voorwaarden stellen aan het gebruik van de internetdienst. Zo mag u bijvoorbeeld de verbinding vertragen of stopzetten als een databundel op is. Of voorwaarden stellen aan de technische staat van een eindapparaat als dat nodig is voor het functioneren van de internetdienst. Deze maatregelen moeten wel voor alle diensten gelijk worden toegepast. Tussen diensten mag geen onderscheid worden gemaakt.

Welke voorwaarden mogen niet?

U mag geen voorwaarden gebruiken die de netneutraliteitsrechten van de klant beperken. De klant moet bijvoorbeeld zelf kunnen bepalen waarvoor hij de internetverbinding gebruikt. Ook mag de klant zelf kiezen welke eindapparatuur hij wil gebruiken.

Zero-rating

De netneutraliteitsverordening bevat geen algeheel verbod voor het zogenaamde zero-rating. Bij zero-rating wordt de data voor een bepaalde toepassing niet van de databundel van de klant gehaald. Of zero-rating is toegestaan moet de ACM per geval beoordelen.

Wat vermeldt u over de internetsnelheid?

Volgens de netneutraliteitsverordening moet u als internetaanbieder omschrijven welke internetsnelheden klanten mogen verwachten. De ACM heeft hierop beleidsregels gemaakt die duidelijk maken wat u precies moet vermelden. Vermeld de volgende snelheden in contracten voor consumenten én zakelijke eindgebruikers:

  • de minimale download- en uploadsnelheid op vaste netwerken,
  • de normaal beschikbare download- en uploadsnelheid op vaste netwerken,
  • de maximale download- en uploadsnelheid op vaste netwerken,
  • de geraamde maximale download- en uploadsnelheid op mobiele netwerken,
  • de internetsnelheid waarmee u reclame heeft gemaakt op mobiele en vaste netwerken.

Verder mag u geen reclame maken voor een internetsnelheid die hoger is dan de maximaal haalbare snelheid binnen het netwerk.

Wat is netneutraliteit?

In Europa mogen internetaanbieders verschillende vormen van internetverkeer niet verschillend behandelen. Dat betekent: niet blokkeren en niet onnodig beperken..

De ACM let hierop. Als wij klachten krijgen van consumenten, kunnen wij onderzoek doen. Het Europees verband van telecommunicatietoezichthouders, BEREC, heeft een document gepubliceerd met een uitleg van de Europese regels voor netneutraliteit.