Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Regels voor postvervoerbedrijven

Heeft u in Nederland een postvervoerbedrijf? Dan gelden voor u de regels uit de Postwet. De ACM houdt hier toezicht op. Hieronder leest u de belangrijkste regels.

Registratie bij de ACM

Bent u in Nederland actief als postvervoerbedrijf? Dan moet u zich registreren bij de ACM.

Postvervoerbedrijf

Een postvervoerbedrijf is een onderneming die in Nederland postvervoerdiensten aanbiedt. Dat houdt in het bedrijfsmatig verzamelen, sorteren of bezorgen van geadresseerde poststukken.

Poststukken zijn:

  • brieven
  • Nederlandse pakketten tot 20 kilo
  • buitenlandse pakketten tot 30 kilo
  • tijdschriften
  • dagbladen
  • braillepost

Briefgeheim

Voor poststukken geldt een briefgeheim. U en uw medewerkers mogen de poststukken niet openen die u zijn toevertrouwd. Ook anderen mogen daar geen kans toe krijgen. U bepaalt zelf hoe u hiervoor zorgt.

Kunt u een gesloten poststuk niet bezorgen op het juiste adres? En is niet duidelijk waar het poststuk naar terug moet? Ook dan mag u het niet openen. Dat mag alleen als de rechter dat bepaalt.

Klachtenprocedure

Als postvervoerbedrijf moet u een klachtenregeling hebben. Afzenders en ontvangers van post moeten zonder moeite bij u terechtkunnen als ze klachten hebben over uw dienstverlening.

Postcodesystemen

Heeft u gegevens nodig uit postcodesystemen van andere bedrijven? Dan moeten die bedrijven deze gegevens vlot aan u doorgeven. Ze mogen hiervoor een vergoeding van u vragen. Die vergoeding moet gebaseerd zijn op de werkelijke kosten.

Gegevens over verhuizingen en tijdelijke bezorgstops

Bedrijven die verhuizingen en tijdelijke bezorgstops in hun adressensysteem bijhouden zijn verplicht om deze informatie op uw verzoek aan u door te geven. De voorwaarden en tarieven hiervoor moeten redelijk, duidelijk en voor iedereen gelijk zijn.

Afhandeling van elkaars post

Krijgt u in uw poststroom een poststuk dat is verstuurd via een ander postvervoerbedrijf? Dan moet u die post afhandelen binnen een redelijke termijn. De voorwaarden en tarieven hiervoor moeten redelijk, duidelijk en voor iedereen gelijk zijn. Maak hierover afspraken met de andere postvervoerbedrijven.

Toegang tot postbussen

Bedrijven die postbussen beheren, moeten u toegang tot die postbussen geven. De voorwaarden en tarieven hiervoor moeten redelijk, duidelijk en voor iedereen gelijk zijn.