Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Postvervoerders moeten de omzet aan de ACM doorgeven

Staat u bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geregistreerd als aanbieder van postvervoerdiensten? Dan bent u wettelijk verplicht om uw netto-omzet op te geven die u behaald heeft met het aanbieden van postvervoerdiensten1. U geeft de omzet op van twee jaar terug. De netto-omzet van twee jaar terug bepaalt dus hoeveel toezichtkosten u dit jaar betaalt. De informatie moet jaarlijks uiterlijk 31 december bij de ACM binnen zijn. De ACM stuurt u hiervoor ieder jaar een herinnering.

Waarom moet ik mijn omzet opgeven?

De ACM maakt kosten voor het toezicht op de postvervoersector. Aanbieders van postvervoerdiensten moeten deze kosten zelf aan de ACM betalen. Op basis van de relevante omzet verdeelt de ACM de kosten over de postvervoerdiensten.

Hoe hoog zijn de toezichtkosten?

Is uw omzet lager dan 2 miljoen euro? Dan hoeft u geen kosten te betalen voor het toezicht. Is uw omzet 2 miljoen euro of hoger? Dan betaalt u wel kosten. De hoogte van de toezichtkosten staat in verhouding tot uw relevante netto-omzet. Ter indicatie: de afgelopen jaren zijn de toezichtkosten vastgesteld rond de 0,11 % - 0,12 % van de relevante netto-omzet. Aan deze indicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoe kan ik mijn omzet opgeven?

U geeft uw omzet op via het Formulier omzetopgave postvervoerders. Vul het formulier in volgens de regels van de ACM. De ACM gaat zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Tot wanneer kan ik mijn omzet opgeven?

U geeft de informatie uiterlijk 31 december van ieder jaar op aan de ACM. De ACM stelt de toezichtkosten vast op basis van de omzet die u twee jaar geleden heeft behaald. Voorbeeld: De omzet over 2019 moet u uiterlijk 31 december 2020 opgeven. Medio van elk jaar stuurt de ACM een beschikking indien de omzet 2 miljoen euro of meer is.

Documenten

________________________________________
1 U bent een postvervoerbedrijf als u bedrijfsmatig een of meer handelingen verricht om poststukken af te leveren. Poststukken zijn volgens de postwet: ‘een brief of een geadresseerd a) pakket (een geadresseerd verpakt poststuk dat in elk geval zaken, niet zijnde brieven, bevat, met een maximum gewicht 20 kg indien het postvervoer binnen Nederland betreft en 30 kg indien het postvervoer vanuit het buitenland betreft), b) braillepoststuk (fysieke drager die in hoofdzaak tekst bevat in voor blinden bestemde tekens) c) dagblad of tijdschrift.

Meer over postvervoerders