Kruimelpad

Geschilbeslechting post aanvragen

Bent u ondernemer in de postsector? En vindt u dat een postvervoerbedrijf als exploitant of beheerder van een postcodesysteem, systeem met adresgegevens of postbussen zich niet houdt aan de wet? Of aan een overeenkomst die volgens de wettelijke regels is gesloten? Als u er samen niet uit komt, dan kunt u ons vragen om een beslissing te nemen. Dat heet geschilbeslechting.

Bent u consument? Lees op ConsuWijzer  wat u kunt doen bij klachten over een postvervoerbedrijf.

Hoe dien ik een geschil in bij de ACM?

Vul het formulier geschilbeslechting postvervoerders in. En stuur dat met eventuele bijlagen naar ons per post:

Autoriteit Consument & Markt
T.a.v. de geschilcoördinator TVP
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Per fax kan ook: 070 - 72 22 355

Wat doen wij na uw aanvraag?

Na ontvangst van het formulier sturen wij u een ontvangstbevestiging en vragen wij de andere partij om een schriftelijke reactie. Daarna volgt een hoorzitting. Beide partijen kunnen dan hun standpunten toelichten. En de ACM kan vragen stellen. Na deze hoorzitting nemen wij een beslissing.

Wat doet de ACM met mijn persoonsgegevens?

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

Lees daarover meer op onze privacypagina.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.