Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wetten en regelingen voor pakketvervoerders

De ACM let erop of pakketvervoerders zich aan de regels houden. De wetten en regels op het gebied van pakketvervoer zijn:

Europese verordeningen voor de postmarkt

Tariefbeoordeling grensoverschrijdend pakketvervoer

Op 22 mei 2018 is de Europese Verordening Grensoverschrijdende Pakketbezorgdiensten in werking getreden. Deze verordening heeft tot doel om de transparantie van de tarieven voor grensoverschrijdend pakketvervoer voor consumenten en mkb’ers te vergroten.

In het kader van deze verordening moeten pakketvervoerders tarieven voor grensoverschrijdend pakketvervoer aanleveren bij de Europese Commissie. De Europese Commissie kan de ACM verzoeken om de tarieven van grensoverschrijdend pakketvervoer te beoordelen.

Meer informatie is te vinden op de website van de Europese Commissie .