Kruimelpad

Post

Geschilbeslechting post aanvragen

Op de postvervoermarkt gelden wettelijke regels, zoals de Postwet. Postvervoerbedrijven moeten zich ook houden aan verplichtingen die de ACM oplegt met marktanalysebesluiten.
Bent u actief op de postvervoermarkt en vindt u dat een ander bedrijf zich niet houdt aan de regels of aan een overeenkomst die volgens de regels is gesloten? Of vindt een ander bedrijf dat van u? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u ons vragen om een beslissing te nemen. Dat heet geschilbeslechting.

Bent u consument?

Lees op ConsuWijzer  wat u kunt doen bij klachten.

Hoe vraagt u geschilbeslechting aan?

Bent u actief op de postvervoermarkt en heeft u een probleem met een ander bedrijf dat post vervoert, of dat postcodesystemen, adressensystemen of postbussen beheert? En wilt u dit probleem voorleggen aan de ACM? Gebruik het formulier geschilbeslechting postvervoerders.

Als een bedrijf een verzoek doet om geschilbeslechting vult hij een formulier in. Er zijn voor de verschillende formulieren voor verschillende typen geschillen. Deze formulieren staan op de website van de ACM. Nadat de ACM het formulier heeft ontvangen, wordt de partij waarmee de aanvrager om geschilbeslechting een probleem heeft de mogelijkheid gegeven een gemotiveerde schriftelijke reactie te geven. Daarna volgt normaal gesproken een hoorzitting waarin de geschilpartijen hun standpunten kunnen toelichten en de ACM vragen kan stellen. Na deze hoorzitting zal de ACM een beslissing nemen.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.