Markten in beeld

Marktmonitor Telecommunicatie

In deze marktmonitor publiceert de ACM ieder kwartaal de belangrijkste cijfers over de telecommarkt. B.v. het aantal verkochte belminuten, bundels en telefoon-, televisie- en internetaansluitingen. Zo laten we zien wat belangrijke trends zijn in de markt. Zo bepalen we of er voldoende concurrentie op de markt is. 

Marktmonitor Telecommunicatie

Marktmonitor Energie

De ACM volgt de ontwikkelingen op de markten voor gas en elektriciteit op de voet. Jaarlijks publiceren wij een monitor consumentenmarkt en een monitor groothandelsmarkten. Daarnaast onderzoeken wij het vertrouwen van de consument in de energiemarkten, onder andere op het gebied van overstappen.

Marktmonitor Energie

Marktmonitor Post

De ACM doet jaarlijks onderzoek naar de ontwikkelingen in de nationale markt voor postvervoerdiensten. Wij kijken onder andere naar het aantal verzonden poststukken en naar marktaandelen. Daarbij kijken wij meer specifiek naar de concurrentie in de marktsegmenten consumentenpost en zakelijke post.

Marktmonitor Post

 
 
 
 
 

Marktwerking in de financiële sector

De ACM adviseert over de marktwerking in de financiële sector. Ook houden wij toezicht op de toegang tot betaalsystemen.

Marktwerking in de financiële sector

Spoormonitor

De ACM maakt jaarlijks een foto van de spoormarkt in Nederland. Hoe ontwikkelt het goederenvervoer zich? Hoeveel treinkilometers leggen reizigers af? Wat vinden de spoorvervoerders van het beheer en de dienstverlening van de spoorwegbeheerder ProRail? Voor de Spoormonitor verzamelen we informatie bij de belangrijkste stakeholders en geven we een schets van de belangrijkste actuele ontwikkelingen op het spoor.

De spoormonitor

Zorgmonitor

De zorgmonitor is een onderzoek onder consumenten over hun motieven om hun zorgverzekering te kiezen.

ACM zorgmonitor

 
 
 
 

Pagina-opties

 
Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten