Kruimelpad

Gerechtelijke uitspraken

De ACM is er om markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven. Dat doet zij onder meer via haar besluiten. Deze besluiten kunnen aan de rechter worden voorgelegd. De rechter oordeelt in deze gevallen over het optreden van de ACM.

Hieronder staat een overzicht van de rechterlijke uitspraken over besluiten van de ACM vanaf januari 2020. U kunt hier vinden in welke zaken uitspraak is gedaan, waarover een oordeel van de rechter is gevraagd en wat het oordeel van de rechter is. Meer weten over een specifieke uitspraak? In onze publicaties over gerechtelijke uitspraken staat meer informatie over individuele uitspraken waarbij de ACM partij is. Ook in onderstaand overzicht verwijzen we naar deze informatie.

Onderstaand overzicht is bijgewerkt tot 31 december 2020. Wij werken onderstaand overzicht 3 keer per jaar bij.

Naam Gegevens Uitspraak
Engie Datum:
8 december 2020
Soort:
Wijzigingsbesluit Tariefstructuur Gaswet
Rechtsgebied:
Energie
Status:
Onherroepelijk

Besluiten blijven in stand

Uitspraak CBb 

Netbeheer Westland Datum:
8 december 2020
Soort:
Boetebesluit
Rechtsgebied:
Energie
Status:
Onherroepelijk

Besluit houdt geen stand

Uitspraak CBb 

Gemeente Veenendaal Datum:
8 december 2020
Soort:
Besluit Wet Markt & Overheid
Rechtsgebied:
Mededinging
Status:
Onherroepelijk

Besluit blijft in stand

Uitspraak CBb 

Seats & Sofa’s Datum:
1 december 2020
Soort:
Boetebesluit
Rechtsgebied:
Consumenten
Status:
Onherroepelijk

Besluit blijft in stand

Uitspraak CBb 

Stichting Speel Verantwoord (SSV) (fusie Loterijen) Datum:
10 november 2020
Soort:
Concentratiebesluit
Rechtsgebied:
Mededinging
Status:
Onherroepelijk

Besluit blijft in stand

Uitspraak CBb 

Water en Energiebedrijf Bonaire (CGB) en Contour Global Bonaire (CGB) Datum:
21 oktober 2020
Soort:
Productieprijsbeschikking
Rechtsgebied:
Energie
Status:
Onherroepelijk

Besluit houdt geen stand

Uitspraak Gemeenschappelijk Hof van Justitie 

Sint Eustatius Utility Company (STUCO) Datum:
21 oktober 2020
Soort:
Productieprijsbeschikking
Rechtsgebied:
Energie
Status:
Onherroepelijk

Besluit blijft in stand

Uitspraak Gemeenschappelijk Hof van Justitie 

Water en Energiebedrijf Bonaire (WEB) Datum:
21 oktober 2020
Soort:
Productieprijsbeschikking
Rechtsgebied:
Energie
Status:
Onherroepelijk

Besluit blijft in stand

Uitspraak Gemeenschappelijk Hof van Justitie 

Innova Datum:
30 september 2020
Soort:
Voorlopige voorziening publicatiebesluit
Rechtsgebied:
Energie
Status:
Onherroepelijk

Publicatie boetebesluit toegestaan

Uitspraak Voorzieningenrechter 

Keukenbedrijven Datum:
24 september 2020
Soort:
Boetebesluiten
Rechtsgebied:
Consumenten
Status:
Niet onherroepelijk

Besluiten blijven in stand

Uitspraak Rechtbank 

Cohesie vs. Liander Datum:
22 september 2020
Soort:
Geschilbesluit
Rechtsgebied:
Energie
Status:
Onherroepelijk

Besluit blijft in stand

Uitspraak CBb 

Kingspan vs. Liander Datum:
22 september 2020
Soort:
Geschilbesluit
Rechtsgebied:
Energie
Status:
Onherroepelijk

Besluit blijft in stand

Uitspraak CBb 

Sigarettenfabrikanten Datum:
21 september 2020
Soort:
Voorlopige voorziening Publicatiebesluit
Rechtsgebied:
Mededinging
Status:
Onherroepelijk

Publicatie boetebesluit toegestaan

Uitspraak voorzieningenrechter 

Anoniem Datum:
18 augustus 2020
Soort:
Boetebesluit
Rechtsgebied:
Mededinging
Status:
Onherroepelijk

Besluit blijft grotendeels in stand

Uitspraak CBb 

NS Stations Datum:
11 augustus 2020
Soort:
Rechtsoordeel netbeheerder / ontheffing
Rechtsgebied:
Energie
Status:
Onherroepelijk

Het CBb verklaart zich onbevoegd

Uitspraak CBb 

PZEM Datum:
7 juli 2020
Soort:
Kort geding
Rechtsgebied:
Instellingswet ACM
Status:
Onherroepelijk

Vordering in kort geding afgewezen

Uitspraak Voorzieningenrechter 

KPN Datum:
2 juli 2020
Soort:
Marktanalysebesluit
Rechtsgebied:
Telecom
Status:
Onherroepelijk

Besluit blijft in stand

Uitspraak Rechtbank 

Netflix International B.V. Datum:
25 juni 2020
Soort:
Last onder Dwangsom
Rechtsgebied:
Consumenten
Status:
Onherroepelijk

Besluiten houden geen stand

Uitspraak Rechtbank 

Anoniem

Datum:
5 juni 2020
Soort:
Beslissing op Wob-verzoek
Rechtsgebied:
Wob
Status:
Niet onherroepelijk

Besluit blijft in stand

Uitspraak Rechtbank 

Friesland Campina vs Liander Datum:
2 juni 2020
Soort:
Geschilbesluit
Rechtsgebied:
Energie
Status:
Onherroepelijk

Besluit blijft in stand / Niet-ontvankelijk verklaring

Uitspraak CBb 

Anoniem vs Liander Datum:
2 juni 2020
Soort:
Geschilbesluit
Rechtsgebied:
Energie
Status:
Onherroepelijk

Besluit houdt geen stand

Uitspraak CBb 

NAEN vs Liander Datum:
2 juni 2020
Soort:
Geschilbesluit
Rechtsgebied:
Energie
Status:
Onherroepelijk

Besluit houdt geen stand

Uitspraak CBb 

PostNL Datum:
2 juni 2020
Soort:
Last onder dwangsom
Rechtsgebied:
Post
Status:
Onherroepelijk

Besluit houdt geen stand

Uitspraak CBb 

Koel- en vrieshuizen
Sapkartel
Datum:
28 april 2020
Soort:
Boetebesluit
Rechtsgebied:
Mededinging
Status:
Onherroepelijk

Besluit blijft in stand / Heropening onderzoek

Uitspraak CBb 

Koel- en vrieshuizen
(Feitelijk leidinggever)
Sapkartel
Datum:
28 april 2020
Soort:
Boetebesluit
Rechtsgebied:
Mededinging
Status:
Onherroepelijk

Besluit blijft in stand / Terugwijzing door CBb naar rechtbank

Uitspraak CBb 

Royal Schiphol Group N.V. Datum:
31 maart 2020
Soort:
Goedkeuringsbesluit toerekeningssysteem
Rechtsgebied:
Vervoer
Status:
Onherroepelijk

Besluit blijft in stand / Niet-ontvankelijk verklaring

Uitspraak CBb 

Liander vs. Anoniem Datum:
17 maart 2020
Soort:
Besluit naar aanleiding van handhavingsverzoek
Rechtsgebied:
Energie
Status:
Onherroepelijk

Besluit houdt geen stand

Uitspraak CBb 

Toegang tot netwerken KPN en VodafoneZiggo Datum:
17 maart 2020
Soort:
Wholesale Fixed Acces-besluit
Rechtsgebied:
Telecom
Status:
Onherroepelijk

Besluit houdt geen stand

Uitspraak CBb 

NUON
(vangnet-regeling)

Datum:
3 maart 2020
Soort:
Maximumtarieven-besluit
Rechtsgebied:
Consumenten
Status:
Niet onherroepelijk

Besluit blijft in stand

Uitspraak CBb 

Robin Energie Datum:
25 februari 2020
Soort:
Intrekkingsbesluit
Rechtsgebied:
Consumenten
Status:
Onherroepelijk
Besluit blijft in stand / Niet-ontvankelijk verklaring

Anoniem
(ontvankelijkheid / procesbelang)

Datum:
18 februari 2020
Soort:
Boetebesluit
Rechtsgebied:
Mededinging
Status:
Onherroepelijk

Besluit blijft in stand / Terugverwijzing naar rechtbank

Uitspraak CBb 

Anoniem
(publicatie-grondslag)
Datum:
18 februari 2020
Soort:
Publicatiebesluit
Rechtsgebied:
Mededinging
Status:
Onherroepelijk

Besluit blijft in stand / Terugverwijzing naar rechtbank

Uitspraak CBb 

Executieveilingen
(Appèl in kort geding)
Datum:
11 februari 2020
Soort:
Kort geding
Rechtsgebied:
Civiel
Status:
Onherroepelijk

Gedeeltelijke vernietiging kg-uitspraak

Uitspraak Gerechtshof 

Platform Tegenwind N33 Datum:
30 januari 2020
Soort:
Handhavingsverzoek
Rechtsgebied:
Mededinging
Status:
Onherroepelijk

Besluit blijft grotendeels in stand / Niet ontvankelijk verklaring

Uitspraak Rechtbank 

LOBCM e.a.
(beschermings-bewind)
Datum:
16 januari 2020
Soort:
Handhavingsverzoek
Rechtsgebied:
Consument
Status:
Onherroepelijk

Besluit blijft in stand

Uitspraak Rechtbank 

Netbeheer Nederland en NEDU Datum:
14 januari 2020
Soort:
Codewijzigingsbesluit
Rechtsgebied:
Consument
Status:
Onherroepelijk

Besluit houdt grotendeels geen stand

Uitspraak CBb 

Koel- en vrieshuizen
Viskartel
Datum:
14 januari 2020
Soort:
Boetebesluit
Rechtsgebied:
Mededinging
Status:
Niet onherroepelijk

Besluit blijft in stand / Terugverwijzing naar rechtbank

Uitspraak CBb 

Koel- en vrieshuizen
(Feitelijk leidinggever)
Viskartel
Datum:
14 januari 2020
Soort:
Boetebesluit
Rechtsgebied:
Mededinging
Status:
Niet onherroepelijk

Besluit blijft in stand / Terugverwijzing naar rechtbank

Uitspraak CBb 

 

  ACM-besluit blijft in stand
  ACM-besluit blijft grotendeels in stand
  ACM-besluit houdt grotendeels geen stand
  ACM-besluit houdt geen stand

 

 

Toelichting

  • De uitspraken staan op chronologische volgorde, de meest recente uitspraak staat bovenaan.
  • Niet alle uitspraken zijn definitief. In sommige gevallen staat hoger beroep open en kan dus een hogere rechter nog (anders) oordelen over de zaak. In het overzicht staat of de zaak ‘onherroepelijk’ (definitief) is of niet.
  • In het overzicht staat hoe de ACM de uitspraak uitlegt/duidt. Daarvoor gebruiken wij de 4 hierboven genoemde categorieën. Hoewel de ACM grote zorgvuldigheid betracht, kan over de duiding van de zaak anders worden gedacht
    .