Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wetten en regels voor de energiemarkt

Hoe zitten de regels voor de energiemarkt in elkaar?

De ACM let erop of iedereen op de energiemarkt zich aan de regels houdt. De regels voor energie en drinkwater zijn gebaseerd op Europese verordeningen en Nederlandse wetten. De regering heeft sommige wetten uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Een ministerie kan zo’n AMvB weer uitwerken in een ministeriële regeling. Europese verordeningen werken rechtstreeks: ze worden niet eerst nog in Nederlandse wetgeving opgenomen. Soms zijn deze verordeningen nader uitgewerkt in Europese uitvoeringsverordeningen (netcodes en richtlijnen). De ACM vult haar beleidsruimte verder in met beleidsregels.

Hieronder vindt u een overzicht van wetten en regels op het gebied van energie en drinkwater. Let op: als u op een link klikt, verlaat u onze website.

ACM-brede wetten en regels