Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wat doet de ACM op de energiemarkt?

Nederland staat voor de opgave om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen naar bijna 0 in 2050. Daarvoor moet de energievoorziening duurzamer worden. Dit vergt investeringen van de netbeheerders in de gas- en elektriciteitsnetten in Nederland.

En deze energietransitie biedt kansen voor nieuwe producten en diensten. Denk aan de komst van zonne- en windenergie, apps die consumenten helpen energie te besparen, huisbatterijen voor het opslaan van zonne-energie of slimme energiebesparingssystemen in huis. Consumenten gaan vaker zelf hun energie opwekken en passen hun energiegebruik aan. Zo zullen zij hun wasmachine, droger en vaatwasser aanzetten als het hard waait of de zon fel schijnt.

Tegelijkertijd moet iedereen op levering van energie kunnen blijven rekenen tegen een betaalbare prijs, ook als het niet waait of als de zon niet schijnt.

Werken aan duurzaamheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid

Netbeheerders moeten de komende jaren investeren om hun netten geschikt te maken voor duurzame energie en een meer flexibel energiegebruik. Deze investeringen worden betaald via de transporttarieven. Deze tarieven worden doorberekend aan consumenten en bedrijven.

De ACM ziet erop toe dat de investeringen van netbeheerders zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Dan betalen consumenten en bedrijven niet meer dan strikt nodig is voor het transport van energie.

Voor de levering en productie van energie doet de markt zijn werk: commerciële bedrijven concurreren met elkaar en krijgen zoveel mogelijk ruimte om innovatieve producten en diensten aan te bieden.

Bouwen aan een Europese energiemarkt

Er moet één Europese markt komen voor energie. Elektriciteit en gas kunnen dan ongehinderd van landen met een overschot naar landen met een tekort. Nationale regels voor energie worden vervangen door Europese regels, zodat binnen het Europese gebied overal dezelfde regels voor energie gelden. Dat maakt de uitwisseling van energie gemakkelijker. En dat is belangrijk omdat de productie van wind- en zonne-energie grillig is. Het waait immers niet overal in Europa even hard op hetzelfde moment en dat geldt ook voor zonneschijn.