Kruimelpad

De rol van de ACM bij transportschaarste op het elektriciteitsnet

Met de toename van duurzame energie is er veel aandacht voor de problematiek van transportschaarste in het elektriciteitsnetwerk. Het komt bijvoorbeeld geregeld voor dat wind- of zonneparken niet of met aanzienlijke vertraging toegang krijgen tot het elektriciteitsnetwerk. Dat geldt ook voor elektriciteitsverbruikers die hun bestaande aansluiting willen uitbreiden.

Wat is de rol van de ACM bij transportschaarste?

Investeren

Het is vooral van belang dat netbeheerders investeren in het net waar dat nodig is. Bij structurele schaarste aan transportcapaciteit is verzwaren van het net op de lange duur immers meestal de beste oplossing. Netbeheerders moeten daarop anticiperen, om tijdig te kunnen investeren in de versterking van het elektriciteitsnetwerk. Dat geldt ook voor investeringen in de hoogspanningsverbindingen met onze buurlanden, om een sterke Europese energiemarkt te bevorderen.

De ACM biedt netbeheerders de ruimte om te investeren, bij de vaststelling van de inkomsten die zij mogen behalen. Vanaf 2020 gaat de ACM ook de investeringsplannen van netbeheerders toetsen.

Bestaande net nog beter benutten

In afwachting van noodzakelijke netverzwaringen en bij incidentele transportschaarste helpt het ook om het bestaande net nog beter te benutten. Als het net het transport tijdelijk niet aan kan, kunnen producenten en afnemers (tegen een vergoeding) helpen het net minder te belasten. Dat heet congestiemanagement. Een producent beperkt dan de productie en invoeding op  het deel van het net waar congestie is. Ergens anders op het net moet dan een producent worden gevonden die meer elektriciteit aanlevert dan hij van plan was of moet een afnemer bereid worden gevonden minder af te nemen.

Op twee manieren stimuleert de ACM dat netbeheerders het bestaande net nog beter benutten:

  • De ACM stelt dat de netbeheerders bij het aansluiten van nieuwe wind- en zonneparken moeten uitgaan van de transportcapaciteit die feitelijk wordt gebruikt in plaats van de maximale transportcapaciteit die contractueel is vastgelegd.
  • De ACM is in overleg met de sector om afspraken te maken over wat een redelijke grens is voor het leveren of weigeren van transportcapaciteit.

Flexibiliteit

Transportschaarste kan ook worden beperkt door de vraag naar elektriciteit te verminderen op het moment dat het net die vraag niet aan kan. Die beperking van de vraag gebeurt op vrijwillige basis en soms tegen  een financiële vergoeding. Met deze zogenoemde ‘demand side response’ kunnen netbeheerders incidentele vraagpieken opvangen. Deze flexibiliteit kan onderdeel zijn van een tijdelijke oplossing, tot een netverzwaring is afgerond.

De ACM levert bijvoorbeeld op de volgende manieren een bijdrage aan het bevorderen van flexibiliteit:

  • De ACM staat netbeheerders toe om onder strikte voorwaarden te experimenteren met flexibiliteit. Belangrijk is dat deze experimenten de markt niet verstoren.
  • De ACM wil dat de markt de kans krijgt om flexibiliteitsdiensten te ontwikkelen. De markt biedt kansen op innovaties en scherpere prijzen, zeker op de lange duur. De ACM wil bijvoorbeeld dat batterij-opslag een eerlijke, marktgebaseerde kans krijgt in de energietransitie.

Hoorzitting

De Tweede Kamer hield op 28 november 2019 een hoorzitting over netcapaciteit. Remko Bos, directeur Energie van de ACM, was een de sprekers. Lees hier zijn bijdrage aan de hoorzitting.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.