Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wat is de rol van de ACM bij een grote stroomstoring?

De afgelopen tientallen jaren is er genoeg stroom voor iedereen geweest. Verschillende organisaties letten op dat er ook in de toekomst genoeg elektriciteit is:

  • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor genoeg elektriciteitsaanbod.
  • Netbeheerder TenneT volgt de ontwikkelingen in het energieaanbod en maakt deze ieder jaar bekend in zijn Rapport Monitoring Leveringszekerheid.
  • Alle Europese netbeheerders controleren samen of er genoeg elektriciteit is in Europa.
  • Het Europese Agentschap ACER houdt in de gaten dat die controle goed gebeurt. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is lid van ACER.

Dreigt een tekort aan elektriciteit?

Netbeheerders moeten stroomstoringen dan zo goed mogelijk voorkomen. De netbeheerder kan bijvoorbeeld minder elektriciteit leveren aan bedrijven met een grote aansluiting. Zo blijft er genoeg elektriciteit op het net over. Wij zorgen ervoor dat de netbeheerders en bedrijven met een grote aansluiting maatregelen nemen om stroomstoringen te voorkomen.

Deze zaken zijn in Europese en nationale regels vastgelegd. Meer weten over deze regels? Ga naar:

Wat gebeurt er bij een grote stroomstoring?

Is er toch een stroomstoring? Netbeheerders moeten de storing dan zo snel mogelijk oplossen. Ook moeten zij de last voor de gebruikers zoveel mogelijk beperken. Netbeheerders werken samen om het net weer in orde te krijgen. Het ministerie van EZK kijkt wat de risico’s van de storing voor de maatschappij zijn en hoe deze kleiner te maken. EZK werkt hierbij samen met netbeheerders en veiligheidsregio’s. Wij hebben geen rol tijdens zo’n crisissituatie.

Na een grote stroomstoring onderzoeken wij of netbeheerders zich aan de regels hebben gehouden. Wij bekijken ook of het nodig is om deze regels aan te passen.