Kruimelpad

Gasregister

Doorzoek het gasregister

Raadpleeg het gasregister

Doorzoek het register om te zien of een bepaalde postcode door een gemeente als gasloos gebied is aangewezen.

Hoe zit het met de gasaansluitplicht?

Meer weten over de gasaansluitplicht? Lees de hoofdregel en de uitzonderingssituaties in een uitleg over de gasaansluitplicht.

 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.