Kruimelpad

Experimentenregeling decentrale opwekking duurzame elektriciteit

Bent u een Vereniging van eigenaren (VvE) of een coöperatie? Dan mag u onder voorwaarden zelf elektriciteit opwekken en deze leveren aan uw leden. Hiervoor heeft de minister van Economische Zaken de experimentenregeling  in het leven geroepen.

Wat heb ik nodig om in aanmerking te komen voor de experimentenregeling?

Om zelf te elektriciteit op te wekken en te leveren aan uw leden hebt u op de eerste plaats een ontheffing nodig van de Elektriciteitswet. De Elektriciteitswet bevat verplichtingen voor leveranciers van elektriciteit en beheerders van elektriciteitsnetten. Deze verplichtingen zijn erop gericht gebonden afnemers te beschermen. Bij het opwekken van duurzame elektriciteit en op kleine schaal leveren is er sprake van levering en van een netwerk volgens de Elektriciteitswet. De experimentenregeling zorgt ervoor dat VvE’s en coöperaties hiervoor een ontheffing kunnen krijgen.

Daarnaast moet u de methodiek waarmee u de tarieven berekent laten goedkeuren door de ACM. Dit zorgt ervoor dat de gebonden afnemers beschermd worden tegen te hoge prijzen voor het netbeheer.

Hoe kan ik een ontheffing aanvragen?

U moet hiervoor een ontheffingsaanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de website van de RVO   staat meer informatie over het indienen van de aanvraag.

Hoe krijg ik een goedkeuring op de berekeningsmethodiek?

U moet hiervoor een aanvraag voor goedkeuring indienen bij de ACM. U kunt hiervoor gebruik maken van de Handleiding Aanvraag berekeningsmethodiek netwerktarieven experimentenregeling (pdf, 186 kB). In de handleiding staat omschreven welke informatie u moet aanleveren en aan welke eisen de aanvraag moet voldoen.

Hoe kan ik de aanvraag indienen?

U kunt uw aanvraag indienen door deze te sturen aan experimenten@acm.nl.

Wanneer ontvang ik bericht?

De goedkeuring of afwijzing is een beschikking op een aanvraag. Dat betekent dat de ACM binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag moet beslissen. De ACM kan deze termijn één keer verlengen met een redelijke termijn. De behandeltermijn wordt opgeschort als de ACM informatie opvraagt die nodig is voor het beoordelen van de aanvraag. U dient een goedkeuring voor de berekeningsmethodiek te hebben, voor het experiment start. Dien uw aanvraag dus op tijd in.

En daarna?

Van de goedkeuring maakt de ACM melding op haar website.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.