Kruimelpad

Levering van warmte

Wat mag ik vragen voor een aansluiting of afsluiting?

Heeft een consument geen aansluiting op uw warmtenet? Wil hij dat wel? Daarvoor gelden verschillende regels. Dat geldt ook voor het afsluiten van de klant.

Wil een consument of kleinzakelijke klant een aansluiting op uw bestaande warmtenet? En is er ruimte op uw warmtenet? Dan gelden er maximumtarieven. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt elk jaar hoe hoog die bedragen mogen zijn. Het mag niet meer kosten dan het gemiddelde bedrag voor een nieuwe aansluiting op het gasnet.

Wil een consument een aansluiting op een nieuw warmtenet? Bijvoorbeeld bij een nieuwbouwproject? Nu gelden daarvoor geen maximumtarieven. Ook horen de kosten voor zo’n aansluiting vaak bij de prijs van het pand.

Vanaf 2020 stelt de ACM afzonderlijke tarieven vast voor zowel aansluitingen op bestaande als nieuwe warmtenetten.

De aansluiting opzeggen

Heeft een klant een alternatief gevonden voor de aansluiting op een warmtenet? Bijvoorbeeld een eigen warmtepomp, of elektrische verwarming? Dan kan hij de aansluiting opzeggen. Daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Is de overeenkomst gesloten na 1 juli 2019? Dan geldt er een maximumtarief dat u in rekening mag brengen voor de afsluiting. U kunt de opzegging weigeren wanneer het technisch niet kan. Of als het nadelig is voor andere gebruikers.

Is de overeenkomst gesloten voor 1 juli 2019? Dan mag de klant zijn aansluiting ook opzeggen. Hiervoor zijn kosten hiervoor zijn niet gereguleerd, maar deze moeten wel redelijk zijn.

U moet vooraf goed informeren over de kosten voor opzegging. De voorwaarden voor het opzeggen moet u opnemen in de warmteovereenkomst. Of in de algemene voorwaarden. Dit geldt niet als uw klant een kleinzakelijke klant is.

Zelf afsluiten

U mag een klant afsluiten wanneer deze daarom vraagt. Verder mag u een klant afsluiten van warmtelevering wanneer:

  • Uw klant fraude pleegt
  • De installatie niet veilig is
  • De overeenkomst voor warmtelevering afloopt
  • Uw klant de rekening niet betaalt.

Kan uw klant niet betalen? U mag niet afsluiten bij gezondheidsrisico’s voor de klant zelf of een huisgenoot. Daarvoor moet uw klant binnen een redelijke termijn een verklaring van een arts kunnen tonen. Dit moet een andere arts zijn dan de eigen arts van uw klant.

Kan uw klant de rekening niet betalen? En heeft hij of zij schuldhulpverlening (aangevraagd)? Dan mag u niet afsluiten tussen 1 oktober en 1 april.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.