Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wederverkoop van energie aan kleinverbruikers

Wilt u elektriciteit of gas aan kleinverbruikers verkopen? Het kan gaan om duurzame energie die u zelf als coöperatie opwekt en wilt leveren aan uw leden. Of u wilt energie verkopen onder een eigen label. Voor het verkopen van energie aan kleinverbruikers zijn er wettelijke regels. Deze regels gelden niet voor verkoop van energie aan grootverbruikers.

Kleinverbruikers van gas en elektriciteit

Kleinverbruikers zijn consumenten en zakelijke klanten met een elektriciteitsaansluiting van maximaal 3x80A. En een gasaansluiting met een maximale capaciteit van 40m3 (n)/uur.

Vergunning voor levering van energie aan kleinverbruikers

Als u aan kleinverbruikers energie wilt verkopen, kunt u dit doen door:

In beide gevallen moet u aan eisen voldoen. Lees ook wat er komt kijken bij de aanvraag van een vergunning voor verkoop van energie aan kleinverbruikers.

Waarom samenwerken met een vergunninghouder?

Het kan zijn dat u zelf geen energievergunning kunt of wilt aanvragen. U heeft bijvoorbeeld onvoldoende middelen om de inkoop van elektriciteit of gas te financieren. Of u wilt alleen (duurzame) energie opwekken, niet verkopen. Misschien wilt u alleen klanten in 1 regio. Met een eigen vergunning bent u verplicht energie te leveren aan iedere klant die daarom vraagt. U kunt u dan dus niet beperken tot 1 regio.

In zulke gevallen kunt u samenwerken met een bedrijf dat wel een vergunning heeft. Wij noemen deze samenwerking ‘wederverkoop van energie’. Juridisch bent u tussenpersoon, geen verkoper van energie.

Welke regels gelden bij wederverkoop van energie?

Houd u bij wederverkoop van energie aan kleinverbruikers aan de wettelijke regels voor:

  1. klantenwerving
  2. contracten
  3. facturering en inning, als u die voor de energieleverancier verzorgt
  4. klantenservice en klachtenafhandeling, als u die voor de energieleverancier verzorgt

Deze regels zijn gebaseerd op de Elektriciteitswet, de Gaswet en de Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet. Wij letten erop of u zich aan de regels houdt.