Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Contracten en facturering bij wederverkoop van energie

Bent u wederverkoper van elektriciteit of gas? Er zijn wettelijke regels voor de energiecontracten waarvoor u bemiddelt. En voor de facturering, als u die namens de energieleverancier verzorgt.

Contract tussen energieleverancier en klant

Gaat een kleinverbruiker akkoord met uw aanbieding? Zorg dan voor een contract tussen de energieleverancier en de klant. U mag dit contract niet zelf sluiten. Dit betekent:

  • De klant moet op de 1e pagina van het contract duidelijk kunnen zien dat hij het contract sluit met de energieleverancier.
  • Leg in het contract uw rol als wederverkoper uit. U bent geen contractpartij.
  • De energieleverancier is ervoor verantwoordelijk dat het contract voldoet aan de wettelijke regels.
  • De algemene en bijzondere voorwaarden staan op naam van de energieleverancier.

U mag als wederverkoper wel uw logo gebruiken.

Als u voor de energieleverancier facturering en inning verzorgt

De energieleverancier mag facturering en incasso aan u uitbesteden. Waar moet u dan op letten?

  • Betaalt de klant zijn rekeningen rechtstreeks aan u? Dan voldoet hij ook aan zijn betalingsverplichting aan de energieleverancier. De energieleverancier kan de klant hier dan niet meer op aanspreken. Dit moet duidelijk zijn voor de klant. Spreek dit ook af met de energieleverancier.
  • De energieleverancier blijft er verantwoordelijk voor dat de factuur klopt.
  • Spreek met de energieleverancier duidelijk af wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Leg de afspraken vast, bijvoorbeeld in een samenwerkingsovereenkomst.