Levering van warmte

Warmte meten

Lees dit bericht over voorgenomen wijzigingen Warmtewet!

Bent u warmteleverancier? Dan bent u verplicht in ieder geval 1 keer per jaar een volledige en duidelijk omschreven rekening aan uw verbruikers te sturen. Vermeld op de jaarafrekening het warmteverbruik in gigajoules. Dit verbruik moet dus bekend zijn. U kunt het warmteverbruik meten op 3 verschillende manieren:

  • met individuele warmtemeters
  • met warmtekostenverdelers
  • met een kostenverdeelsystematiek

Voor elk van deze manieren gelden regels.

Methode 1: Meten met individuele warmtemeters

Met individuele warmtemeters meet u het werkelijke verbruik. Wil een verbruiker een eigen warmtemeter? Dan moet u die binnen een redelijke termijn gaan verhuren, behalve als dat technisch onmogelijk of financieel niet redelijk is. De warmtemeter moet:

  • het actuele warmteverbruik kunnen weergeven, en
  • kunnen weergeven wanneer sprake is geweest van werkelijk verbruik.

U mag voor gebruik van een individuele meter niet méér in rekening brengen dan het meettarief dat de ACM heeft vastgesteld.

Methode 2: Meten met warmtekostenverdelers

U mag voor gebruik van warmtekostenverdelers de redelijke kosten in rekening brengen bij de verbruikers.

Wil een verbruiker de warmtekostenverdelers laten controleren? Dan bent u verplicht daaraan mee te werken. U en de verbruiker beslissen samen welke deskundige het onderzoek gaat uitvoeren. Komt u er niet samen uit? Dan kunt u de ACM vragen om een deskundige aan te wijzen. Wie het onderzoek betaalt, hangt af van de uitkomsten van het onderzoek.

Methode 3: Meten met een kostenverdeelsystematiek

Met een kostenverdeelsystematiek gebruikt u een technische en financiële verdeelsleutel om ieders verbruik zo nauwkeurig mogelijke te berekenen. U mag de kosten van de uitvoering doorberekenen aan de verbruikers. Deze kosten moeten wel redelijk zijn.

U bent verplicht om op verzoek van een of meer verbruikers eenmalig te laten onderzoeken of uw kostenverdeelsystematiek voldoet aan de eisen van de Warmtewet. U en de verbruiker(s) beslissen samen welke deskundige het onderzoek gaat uitvoeren. Komt u er niet samen uit? Dan kunt u de ACM vragen om een deskundige aan te wijzen. Beide partijen betalen de helft van de kosten van dit onderzoek.

Toepassing van correctiefactoren niet toegestaan

De Warmtewet biedt momenteel geen mogelijkheden om correctiefactoren toe te passen. Ook niet om verbruiksverschillen tussen woningen op verschillende etages te compenseren, of om leidingverliezen bij transportleidingen of collectieve ketelinstallaties in het ketelhuis om te slaan.

GJ-meters in blokverwarmingsnetten

Heeft u een blokverwarmingsnet? De Warmtewet verplicht u niet een GJ-meter in het ketelhuis te plaatsen. Wij raden dit wel aan. In de toekomst kan het verplicht worden. Heeft u geen GJ-meter, maar alleen radiatormeters of individuele meters? Dan moet u gas (m3) omrekenen naar warmte (GJ) en daarbij rekening houden met de gaskwaliteit en het brandstofrendement van uw ketel. Hiervoor bestaan geen algemene formules, want iedere situatie is anders. Win eenmalig advies in bij een technisch adviesbureau om het juiste verbruik per verbruiker in GJ te kunnen bepalen.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.