Kruimelpad

Energieleveranciers

Regels voor energievergunninghouders

Levert u elektriciteit of gas aan kleinverbruikers met een vergunning van de ACM? Dan gelden voor u de regels uit de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Wij houden hier toezicht op. Hier leest u de belangrijkste regels.

Leveringsplicht

U bent verplicht elektriciteit en gas te leveren aan iedereen die daarom vraagt. Uw klanten moeten daarop kunnen vertrouwen.

Betrouwbare levering

Zorg dat uw energielevering betrouwbaar is. U moet blijven voldoen aan de eisen die bij de vergunningaanvraag zijn gesteld aan de financiële, organisatorische en technische kwaliteit van uw bedrijf.

U kunt anderen inhuren om taken voor u uit te voeren, bijvoorbeeld de administratie of de verkoop. Die anderen handelen dan namens u. U blijft dus eindverantwoordelijk.

Wanneer u niet op betrouwbare wijze kunt leveren, dan kan de ACM besluiten uw vergunning in te trekken.

Regels voor leveringszekerheid

U bent verplicht om ervoor te zorgen dat uw bedrijf de regels naleeft die gaan over het waarborgen van leveringszekerheid.

Redelijke tarieven en voorwaarden

U moet leveren tegen redelijke tarieven en voorwaarden. Meld ons elke wijziging van tarieven of voorwaarden. Doe dit uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum.

Informatieplicht

Informeer ons over wijzigingen in de organisatorische, financiële en technische kwaliteiten van uw bedrijf. Dit is belangrijk voor het toezicht dat wij houden op vergunninghouders.

Modelcontract

U bent verplicht uw klanten een modelcontract  aan te bieden. Dit modelcontract is een contract met variabele tarieven en een contractduur voor onbepaalde tijd.

Behandeling van klachten

Zorg voor een klachtenregeling. Afnemers moeten zonder moeite en zonder hoge kosten bij u terechtkunnen met klachten over uw dienstverlening.

Stroometiket

U bent verplicht uw klanten informatie te geven over herkomst en milieukwaliteit van de elektriciteit die u levert. Klanten moeten deze gegevens kunnen vergelijken met gegevens van andere leveranciers. U moet deze informatie elk jaar bij de rekening meesturen en in promotiemateriaal aan uw klanten geven.

Levert u geen energie meer aan kleinverbruikers?

Bent u vergunninghouder? En levert u niet langer aan kleinverbruikers? Dan moet u nog steeds voldoen aan de eisen voor een vergunning en aan bovengenoemde regels.

Wilt u niet langer meer aan kleinverbruikers energie leveren? Dan kunt u een verzoek indienen bij de ACM om de verleende vergunning in te laten trekken.

Bent u van plan om een verzoek in te dienen? Stuur dan eerst een mail aan vergunninghouders@acm.nl. De ACM geeft u dan informatie over de procedure en welke gegevens u hiervoor moet verstrekken. 

Meer informatie

Lees meer over de regels voor levering van energie aan kleinverbruikers:

Lees ook:

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.