Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Het melden van wijzigingen

Heeft u een vergunning voor de levering van elektriciteit en/of gas? Dan bent u verplicht om wijzigingen door te geven aan de ACM.

Wijzigingen in uw financiële positie

U moet kunnen aantonen dat u aan uw lange termijn verplichtingen kunt voldoen. U heeft een solvabiliteitsprognose over ten minste de eerstvolgende drie jaren. Uit uw prognose blijkt dat de komende 3 jaar:

  1. uw eigen vermogen positief is
  2. u genoeg vermogen heeft voor het opvangen van de risico’s die u in het ondernemingsplan heeft vastgesteld.

Daarnaast moet u iedere maand kunnen aantonen dat u gedurende ten minste de eerstvolgende twaalf maanden kunt voldoen aan uw betalingsverplichtingen. Uit uw liquiditeitsprognose blijkt dat uw liquide middelen de komende twaalf maanden positief zijn. Lees meer informatie over deze eisen in onze beleidsregel:

Kunt u niet (meer) aan deze eisen aan uw financiële positie voldoen? Dan dient u dit meteen aan ons te melden via toezichtvergunninghouders@acm.nl. Uiterlijk veertien dagen na uw melding stuurt u ons een herstelplan. U stuurt het herstelplan eerder als we hierom vragen. In dit herstelplan meldt u ons:

  • welke maatregelen u al heeft genomen
  • welke maatregelen u nog gaat nemen en wanneer u dit gaat doen
  • welke effecten u van deze maatregelen verwacht

Wijzigingen in de tarieven

Ieder jaar én vier weken voordat u uw tarieven voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers wijzigt, moet u een overzicht van de nieuwe tarieven sturen aan de ACM.

Meer informatie hierover vindt u op Opgave nieuwe en gewijzigde tarieven en voorwaarden elektriciteit en/of gas.

Daarnaast dient u tariefwijzigingen altijd minimaal 30 dagen van tevoren en persoonlijk naar uw afnemers te communiceren.

Wijzigingen in voorwaarden

Heeft u nieuwe voorwaarden of wijzigen de bestaande voorwaarden bij uw energiecontract?

Dan moet u deze wijzigingen doorgeven aan de ACM. U kunt de voorwaarden opsturen per e-mail aan toezichtvergunninghouders@acm.nl. Doe dit binnen 4 weken voordat de voorwaarden in werking treden.

Wijzigingen in het ondernemingsplan

Belangrijke wijzigingen in uw ondernemingsplan die invloed hebben op uw beleid meldt u meteen aan ons via toezichtvergunninghouders@acm.nl. Het gaat hier om wijzigingen in:

  • de mate waarin u bereid bent de vastgestelde risico’s te nemen (uw risicobereidheid)
  • de risico’s voor uw financiële positie
  • hoe u de risico’s kunt beheersen en hoe u een mogelijk restrisico opvangt
  • hoe u zorgt dat uw financiële positie sterk genoeg is om aan uw leveringsplicht te blijven voldoen
  • de herstelmaatregelen die u treft om uw financiële positie te herstellen als dit nodig is

In de Beleidsregel betrouwbare levering van elektriciteit of gas en financiële continuïteit van energieleveranciers leggen we uit waar uw financiële positie precies aan moet voldoen.

Wijzigingen in de organisatorische, financiële en technische kwaliteiten van uw bedrijf

Vinden er wijzigingen plaats in de organisatorische, financiële en technische kwaliteiten van uw bedrijf? Sluit u bijvoorbeeld een contract af met een andere PV-partij? Dan moet u dit bij ons melden. Dit is belangrijk voor het toezicht dat wij houden op leveranciers met een vergunning.

Mail uw wijzigingen naar toezichtvergunninghouders@acm.nl.

Let op: Levert u geen energie meer aan kleinverbruikers?

Maar u heeft nog wel een vergunning? Dan moet u nog steeds voldoen aan de eisen voor een vergunning.

Wilt u niet langer meer aan kleinverbruikers energie leveren? Dan kunt u een verzoek indienen bij de ACM om de verleende vergunning in te laten trekken.

Bent u van plan om een verzoek in te dienen? Stuur dan eerst een mail aan toezichtvergunninghouders@acm.nl. De ACM geeft u dan informatie over de procedure en welke gegevens u hiervoor moet verstrekken.