Het melden van wijzigingen

Heeft u een vergunning voor de levering van elektriciteit en/of gas? Dan bent u verplicht om wijzigingen door te geven aan de ACM.

Wijzigingen in de tarieven

Ieder jaar én vier weken voordat u uw tarieven voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers wijzigt, moet u een overzicht van de nieuwe tarieven sturen aan de ACM. Echter, de ACM maakt een uitzondering op deze regel. De nieuwe tarieven zijn niet in alle gevallen vier weken van tevoren volledig bekend. U mag daarom tariefwijzigingen uiterlijk op de ingangsdatum van de nieuwe tarieven indienen.

Daarnaast dient u tariefwijzigingen altijd minimaal 30 dagen van tevoren tijdig en persoonlijk naar uw afnemers te communiceren. 

Gebruik hiervoor de spreadsheet 'Formulier voor doorgeven tariefwijzigingen energie'.

Wijzigingen in voorwaarden

Heeft u nieuwe voorwaarden of wijzigen de bestaande voorwaarden bij uw energiecontract?

Dan moet u deze wijzigingen doorgeven aan de ACM. U kunt de voorwaarden opsturen per e-mail aan vergunninghouders [at] acm [punt] nl. Doe dit binnen 4 weken voordat de voorwaarden in werking treden.

Wijzigingen in de organisatorische, financiële en technische kwaliteiten van uw bedrijf

Vinden er wijzigingen plaats in de organisatorische, financiële en technische kwaliteiten van uw bedrijf? Sluit u bijvoorbeeld een contract af met een andere PV-partij? Dan moet u dit bij ons melden. Dit is belangrijk voor het toezicht dat wij houden op leveranciers met een vergunning.

Stuur hiervoor een mail aan vergunninghouders [at] acm [punt] nl.

Let op: Levert u geen energie meer aan kleinverbruikers?

Maar u heeft nog wel een vergunning? Dan moet u nog steeds voldoen aan de eisen voor een vergunning.

Wilt u niet langer meer aan kleinverbruikers energie leveren? Dan kunt u een verzoek indienen bij de ACM om de verleende vergunning in te laten trekken.

Bent u van plan om een verzoek in te dienen? Stuur dan eerst een mail aan vergunninghouders [at] acm [punt] nl. De ACM geeft u dan informatie over de procedure en welke gegevens u hiervoor moet verstrekken.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.