Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Leveringszekerheid en intrekken vergunning

Bent u energieleverancier? En hebt u een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers (consumenten/kleinzakelijke verbruikers)? Dan moet u voldoen aan wettelijke regels die gaan over het waarborgen van leveringszekerheid. Deze regels zorgen ervoor dat kleinverbruikers energie blijven krijgen bij het intrekken van een leveringsvergunning. Deze regels gelden voor alle energieleveranciers met een vergunning.

Voldoet een energieleverancier niet langer aan de eisen voor een vergunning? Dan trekt de ACM de leveringsvergunning in. Bijvoorbeeld als een energieleverancier failliet is of in surseance van betaling verkeert. Maar ook als een energieleverancier niet aan de vergunningvereisten kan voldoen waardoor een betrouwbare levering in gevaar komt.

Wat gebeurt er als de ACM uw vergunning intrekt?

Als uw vergunning wordt ingetrokken dan moet de levering van energie aan kleinverbruikers blijven doorgaan. Daarom is er een wettelijke procedure om de leveringszekerheid te garanderen. Deze procedure start wanneer de ACM een besluit neemt waarin zij aankondigt om uw vergunning in te trekken. Met dit besluit start een periode van maximaal 20 werkdagen: de zogenaamde vensterperiode. Uw klanten kunnen dan niet overstappen. Binnen deze periode kunt u als wegvallende leverancier, of uw curator bij een faillissement, het klantenbestand verkopen aan een andere vergunninghouder.

Worden niet alle klanten verkocht? Dan verdelen de netbeheerders uw overgebleven klanten over alle andere vergunninghouders (energieleveranciers). Dit heet restverdeling. Deze restverdeling gebeurt naar rato van het aantal kleinverbruikers die de andere energieleveranciers hebben. Hoe groter de leverancier, hoe meer overgebleven klanten hij toebedeeld krijgt. De landelijke netbeheerders (TenneT en GTS) coördineren deze restverdeling. In bijzondere gevallen kan de ACM besluiten om een afwijking van deze standaardrestverdeling toe te staan.

 

Aan welke regels moeten alle energieleveranciers voldoen?

Om een procedure leveringszekerheid waarin een restverdeling kan plaatsvinden goed te laten verlopen, zijn er wettelijke regels die gelden voor alle vergunninghouders. Dit zijn onder andere regels over:

  • het vastleggen van specifieke klantgegevens in de administratie;
  • het zorgen voor het uitwisselbaar houden van deze specifieke klantgegevens in een machineleesbaar en interoperabel format;
  • het in korte tijd kunnen overdragen of ontvangen van grote aantallen van klantgegevens.

De ACM heeft vergunninghouders per brief over deze regels geïnformeerd. In deze brief staat wat de ACM van u verwacht. De landelijke netbeheerders hebben een (tijdelijke) procedure opgesteld om bij een restverdeling klantgegevens geautomatiseerd en veilig over te kunnen dragen. Zolang er geen definitieve procedure is vastgesteld, hanteren de netbeheerders deze tijdelijke procedure. Informatie hierover kunt u vinden op de websites van de landelijke netbeheerders, TenneT  en GTS . Daar staat ook informatie over het format dat moet worden gehanteerd voor het overdragen van de klantgegevens.

Meldingen en vragen in het kader van de procedure leveringszekerheid

Heeft u vragen over de procedure leveringszekerheid of wilt u een melding doen, bijvoorbeeld over aanstaande financiële problemen of een mogelijk faillissement,? Dan kunt u een e-mail sturen aan slr [at] acm [punt] nl. Bent u een regionale netbeheerder en heeft een vergunninghouder zijn afdrachten niet (tijdig) betaald? Ook dan kunt u melding maken bij slr [at] acm [punt] nl.