Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Leveringszekerheid en afwijken van standaardrestverdeling

Is er een restverdeling bij het intrekken van een vergunning, bijvoorbeeld na een faillissement? Dan verdelen de netbeheerders het overgebleven deel van een klantenbestand van de wegvallende energieleverancier over alle andere vergunninghouders. Volgens wettelijke regels gebeurt deze restverdeling naar rato van het aantal kleinverbruikers dat de energieleveranciers op dat moment hebben. Dit wordt de standaardrestverdeling genoemd.

In bijzondere gevallen kan de ACM besluiten om af te wijken van deze standaardrestverdeling. Dat kan bijvoorbeeld wanneer twee vergunninghouders deel uitmaken van dezelfde groep.

Bent u een energieleverancier binnen een groep met meerdere vergunninghouders? En wilt u bij een eventuele restverdeling uw toe te bedelen klanten overdragen aan een zuster- of dochterbedrijf dat een vergunninghouder is? U kunt dan een aanvraag om af te wijken van de standaardrestverdeling indienen bij de ACM. Voor een aanvraag voor een besluit tot afwijking van de standaardrestverdeling moet u een aantal gegevens opsturen. De ACM neemt binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag. Duurt het langer omdat de ACM bijvoorbeeld aanvullende vragen heeft? Dan krijgt u tijdig bericht.

Let op: Dient u een aanvraag in tijdens een lopende procedure van het intrekken van een vergunning? En heeft de ACM nog geen besluit genomen? Dan wordt uw aanvraag voor afwijken van de standaardrestverdeling niet meegenomen in de lopende procedure.