Energieleveranciers

Energievergunning: aanvraag en behandeling

Wilt u elektriciteit of gas leveren aan kleinverbruikers? Dat mag alleen met een energievergunning van de ACM.

Voordat u een vergunning aanvraagt

Bereid uw aanvraag goed voor. Anders loopt u het risico dat wij uw aanvraag niet behandelen omdat hij niet volledig is. Of dat we uw aanvraag afwijzen omdat u niet aan de eisen voldoet. Maak vooraf een afspraak voor een oriënterend gesprek. Hierdoor zal de procedure waarschijnlijk gemakkelijker verlopen. Mail ons op het adres vergunninghouders@acm.nl.

Hoe vraagt u een energievergunning aan?

Volg hiervoor de stappen op de pagina waar we uitleggen hoe u een energievergunning aanvraagt. Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de bijlagen met uw gegevens naar:

ACM
Directie Consumenten
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Mail een digitale versie van uw aanvraag naar vergunninghouders@acm.nl.

Wij nemen uw aanvraag alleen in behandeling als u die ook per post opstuurt, en als de aanvraag alle gegevens bevat waar het aanvraagformulier om vraagt.

Hoe behandelt de ACM vergunningaanvragen en hoe lang duurt dit?

Wij beslissen op uw aanvraag binnen acht weken. Soms hebben we meer tijd nodig, bijvoorbeeld om vragen beantwoord te krijgen. Deze tijd komt boven op de acht weken. U krijgt hierover dan tijdig bericht.

Zodra we uw aanvraag binnen hebben, volgen we de vijf stappen hieronder.

  1. We controleren of uw aanvraag volledig is. Is uw aanvraag niet volledig? Dan geven wij tijd om de aanvraag aan te vullen. Doet u dat niet, of niet op tijd? Dan kunnen we besluiten uw aanvraag niet verder te behandelen.
  2. We toetsen uw aanvraag aan de wettelijke eisen. Zodra uw aanvraag compleet is, nemen we die in behandeling. Soms geven wij tijd om extra uitleg te geven of onderdelen aan te passen. Doet u dat niet, of niet op tijd? Dan kunnen we uw aanvraag afwijzen.
  3. We beslissen over uw vergunningaanvraag. We nemen formeel een besluit om u wel of geen vergunning te verlenen.
  4. U krijgt van ons het besluit en aanvullende informatie. Verlenen wij u een vergunning? Dan krijgt u het ‘besluit vergunningverlening’. Aan dat besluit kunnen we voorschriften verbinden. U krijgt van ons ook een brief waarin staat welke informatie u vanaf dat moment als vergunninghouder bij ons moet aanleveren.
  5. We publiceren het besluit. We maken ons besluit bekend in de Staatscourant en plaatsen de openbare versie van het besluit op onze website.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over hoe u een vergunning aanvraagt? Mail ons op het adres vergunninghouders@acm.nl.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.