Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorkennis bij handel in energie publiceren

Koopt of verkoopt u op de groothandelsmarkt elektriciteit of gas voor levering in de Europese Unie? Of sluit u contracten voor het transport daarvan? Dan bent u verplicht voorkennis openbaar te maken.

Welke voorkennis moet u openbaar maken?

Het gaat bij voorkennis om:

  • informatie die u verplicht openbaar moet maken volgens Verordeningen (EG) nrs. 714/2009 , 543/2013  en 715/2009  en volgens richtsnoeren en netcodes die op grond daarvan zijn vastgesteld
  • informatie over capaciteit en benutting van voorzieningen voor productie, opslag, verbruik of transport van elektriciteit, aardgas of LNG, inclusief geplande en ongeplande niet-beschikbaarheid van deze voorzieningen

Waarom moet u voorkennis openbaar maken?

Handel met voorkennis op de groothandelsmarkt voor energie is verboden. Zulke handel is niet eerlijk en schaadt het vertrouwen in de markt. Oneerlijke handel is te voorkomen als marktdeelnemers belangrijke informatie openbaar maken. Zo kunnen andere producenten en handelaren er rekening mee houden als ze productie- en handelsbeslissingen nemen. De publicatieverplichting staat in artikel 4 van REMIT .

Hoe en wanneer moet u voorkennis publiceren?

Volgens hoofdstuk 7 van de ACER Guidance  moet u voorkennis effectief en tijdig openbaar maken. Dit kan op 2 manieren:

  • op uw eigen website, liefst op een speciale REMIT-pagina
  • op een online platform van een ander

Doe de publicatie binnen een uur nadat u de voorkennis krijgt, en in ieder geval vóórdat u handelt in energieproducten.
Lees voor meer informatie de REMIT Manual of Procedures .

Wanneer mag u publicatie van voorkennis uitstellen?

Uw voorkennis moet u altijd publiceren voordat u handelt in energieproducten. Er zijn 2 situaties waarin dit niet geldt.

  • U kunt uw rechtmatige belangen alleen beschermen door openbaarmaking van voorkennis uit te stellen. Lees hiervoor paragraaf 7.4 van de ACER Guidance .
  • U moet de transacties aangaan omdat u anders direct verlies lijdt. Lees hiervoor paragraaf 8.2.3 van de ACER Guidance .

Stelt u in een van deze situaties publicatie van voorkennis uit? Informeer dan zo snel mogelijk ACER  en de ACM. Motiveer daarbij waarom u uitstelt of heeft uitgesteld.