Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Energietransacties rapporteren aan ACER

Koopt of verkoopt u op de groothandelsmarkt elektriciteit of gas voor levering in de Europese Unie? Of sluit u contracten voor het transport daarvan? Dan bent u verplicht uw transacties en ‘orders-to-trade’ te rapporteren aan ACER.

Wanneer moet u rapporteren?

U moet rapporteren als u voldoet aan een of beide van de volgende voorwaarden:

  • U sluit contracten voor levering van elektriciteit of gas in de Europese Unie of voor transport daarvan.
  • U handelt in derivaten van zulke contracten.

Bent u eindgebruiker? Dan moet u rapporteren als u minimaal 1 verbruikseenheid heeft met een capaciteit groter dan of gelijk aan 600 GWh per jaar.

Wanneer hoeft u niet te rapporteren?

U hoeft niet te rapporteren in de volgende situaties.

  • U produceert energie met een opgesteld vermogen van maximaal 10 MW (elektriciteit) of 20 MW (gas). En u sluit alleen buiten een beurs leveringscontracten. ACER kan wel transactiegegevens bij u opvragen.
  • U bent een eindgebruiker met verbruikseenheden die ieder hooguit 600 GWh per jaar verbruiken.
  • U handelt niet in energiegroothandelsproducten, maar wel in financiële instrumenten. Deze transacties vallen onder de verordening over marktmisbruik (MAR).

Lees de ACER Guidance, de REMIT Q&As en de  REMIT FAQs on Transaction Reporting voor een precieze uitleg van uitzonderingen, rekenmethodes voor capaciteit en voorbeelden.

Hoe rapporteert u energietransacties aan ACER?

Bent u verplicht te rapporteren? Dan moet u geregistreerd zijn bij de ACM. Om te kunnen rapporteren, moet u een overeenkomst sluiten met een Registered Reporting Mechanism (RRM) uit de lijst van goedgekeurde RRM’s. Of u kunt uzelf als RRM laten registreren bij ACER. Alleen RRM’s mogen handelsgegevens naar het datasysteem van ACER sturen. Handelt u via een beurs? Dan moet deze beurs aanbieden voor u als RRM op te treden.

Op de website van ACER vindt u alle documenten over rapportage op 1 pagina.