Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas (NC TAR)

De ACM implementeert de netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas (NC TAR) door een wijziging van de Tarievencode Gas. Op deze pagina kunt u alle informatie vinden over de implementatie van deze netcode en het bijbehorende proces.

Wat is NC TAR?

NC TAR beschrijft een manier waarop op basis van de inkomsten van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet de tarieven voor het landelijk transport van gas berekend kunnen worden. De ACM stelt hiervoor o.a. een referentieprijsmethodologie, bepaalde kortingen, de multipliers en de seizoensfactoren vast. De inkomsten zijn al vastgesteld in het methodebesluit.

De gehele tekst voor NC TAR is te vinden op de website van de Europese Commissie.

NC TAR bevat ook een aantal verplichtingen ten aanzien van de transparantie over de totstandkoming van de tarieven en consultatie van bepaalde parameters:

  • De ACM publiceert jaarlijks informatie over de achtergrond van de tarieven.
  • De ACM consulteert de markt eens in de vijf jaar over de vastgestelde referentieprijsmethodologie;
  • De ACM consulteert de kortingen, multipliers en seizoensfactoren jaarlijks met de markt en met buurlanden.

Dit heeft de ACM vastgelegd in een taakverdelingsbesluit.

Zie ook