Kruimelpad

Wat zijn de Europese Verordeningen Elektriciteit?

Bent u actief op de elektriciteitsmarkt in Europa? Dan heeft u te maken met de Europese Verordeningen Elektriciteit. Die gelden voor netbeheerders en stroomleveranciers. Maar bijvoorbeeld ook voor bedrijven met een grote aansluiting.

Waar gaan de Europese Verordeningen Elektriciteit over?

De Europese Verordeningen Elektriciteit gaan over de verdeling van schaarse grensoverschrijdende capaciteit. Ze helpen Europese netbeheerders om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Zo is er constant precies genoeg elektriciteit beschikbaar in het net.

Er zijn drie soorten Europese Verordeningen Elektriciteit

1. Marktverordeningen

Hierin staan regels voor de Europese elektriciteitshandel, ingedeeld naar:

2. Aansluitverordeningen

Hierin staan:

3. Operationele verordeningen

Hierin staat hoe de netbeheerders hun net moeten beheren om het betrouwbaar te houden:

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.