Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuringsbesluiten Europese Verordeningen Elektriciteit

De ACM neemt besluiten over Nederlandse voorstellen voor de Europese Verordeningen Elektriciteit. Bij goedkeuring bevatten de besluiten de regels die gelden. Hieronder vindt u een overzicht.

Richtsnoeren voor capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (CACM)

Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (FCA)

RfG

EB, DCC, HVDC, SO, ER

Deze besluiten zijn nog niet beschikbaar.