Kruimelpad

Invoering van de Europese Verordeningen Elektriciteit

Bent u actief op de elektriciteitsmarkt en wilt u invloed op de Europese Verordeningen Elektriciteit? In Nederland zorgt de ACM voor invoering van deze verordeningen.
Wij letten erop dat alles verloopt in 4 stappen.

Stap 1: afstemming tussen indiener en toezichthouder

In Nederland mogen de volgende partijen voorstellen doen voor de Europese Verordeningen Elektriciteit:

  • de TSO's: TenneT en BritNed
  • de aangewezen elektriciteitsbeurzen, de NEMO’s: EPEX en Nord Pool

De TSO’s of NEMO’s overleggen uitgebreid met ons. Moeten meerdere Europese partijen het voorstel indienen? Dan zijn ook ACER  en ENTSO-E  bij dit overleg betrokken.

Stap 2: consultatie van belanghebbenden

De TSO’s of NEMO’s leggen het voorstel minimaal vier weken ter inzage bij belanghebbenden. Die kunnen laten weten wat ze ervan vinden. De voorstellen zijn te vinden op de gezamenlijke website van de TSO’s  en de NEMO’s .

Stap 3: indiening bij de ACM

De TSO’s of NEMO’s dienen het voorstel bij ons in.

Stap 4: besluit door de ACM

Wij kunnen het voorstel goedkeuren, of vragen om wijziging van het voorstel. Moeten meerdere toezichthouders in Europa het voorstel goedkeuren? En zijn zij het niet eens? Dan mag ACER het behandelen.

Nederlandse codes energie

De Europese Verordeningen Elektriciteit hebben ook invloed op de codes energie in Nederland. Als dat nodig is, dient Netbeheer Nederland een wijzigingsvoorstel bij ons in. Het is belangrijk dat de invoering van de Europese Verordeningen Elektriciteit goed verloopt. Daarom hebben TenneT, Netbeheer Nederland, het ministerie van Economische Zaken, BritNed, APX, Nord Pool en de ACM regelmatig overleg.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.