Kruimelpad

Een mogelijke No deal Brexit en de gevolgen voor de BritNed-kabel

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 27 maart 2017 melding gemaakt van zijn voornemen de Europese Unie te verlaten. Dit betekende dat op 29 maart 2019 het VK de EU zou hebben verlaten. Het VK en de Europese Unie waren toen nog niet tot een overeenkomst over de uittreding gekomen en daarom is de uittreding met een half jaar uitgesteld tot 31 oktober 2019. Indien er tot deze deadline geen overeenkomst over de uittreding in werking treedt én het VK en de Europese Unie de uittreding niet verder uitstellen dan gelden er vanaf de uittreding enkel de WTO-regels.

Dit heeft gevolgen voor de elektriciteitsverbinding BritNed tussen het VK en Nederland. Vanaf de datum van uittreding zonder overeenkomst (de zogenaamde ‘no deal Brexit’) zijn de EU regels niet meer van toepassing op deze verbinding. Dat betekent onder andere dat Groot-Brittannië uitgesloten is van de day-ahead marktkoppeling en BritNed Nederland met een derde land verbindt. De laatste impliciete day-ahead veiling vindt in dat geval plaats op de dag voor de dag van uittreding. Indien de uittreding weer wordt uitgesteld, blijft de huidige situatie vooralsnog gehandhaafd.

Om er voor te zorgen dat er in de situatie van een no deal Brexit elektriciteit tussen Nederland en Verenigd Koninkrijk verhandeld kan worden, biedt BritNed zijn day-ahead capaciteit vanaf de dag van uittreding expliciet aan de markt aan. In voorbereiding op die situatie heeft BritNed zijn BritNed Access Rules aangepast en aan de Engelse en Nederlandse toezichthouder, respectievelijk Ofgem en de ACM ter goedkeuring voorgelegd. Deze gewijzigde Access Rules treden alleen in werking als het VK de EU zonder overeenkomst over de uittreding verlaat en Groot-Brittannië dus niet meer deelneemt aan de day-ahead marktkoppeling. In dat geval zal de ACM deze Acces Rules via een besluit op grond van een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) goedkeuren. De ACM zal dan ook op de datum van uittreding zijn goedkeuringsbesluit op de website publiceren. De goedkeuring van de Access Rules is afgestemd met Ofgem.