Kruimelpad

Warmte: informatie voor zakelijke afnemers

Welke kosten staan er op de warmtenota?

Uw warmteleverancier moet u minstens één keer per jaar een jaarafrekening sturen. Op die warmtenota moet precies staan waarvoor u betaalt.
Uw warmteleverancier mag een aantal kosten bij u in rekening brengen. Dit zijn:

  • Maximumprijs voor warmte en warm tapwater (vaste kosten en bedrag per GJ)
  • Meettarief
  • Huur afleverset

Deze kosten moeten duidelijk op uw jaarafrekening staan. Uw warmteleverancier kan ook andere kosten in rekening brengen. Bijvoorbeeld kosten voor werkzaamheden aan uw radiator. Deze kosten mag de warmteleverancier apart bij u in rekening brengen.

Het bovenstaande geldt voor kleinzakelijke aansluitingen van maximaal 100 kilowatt. Bent u een (zakelijke) klant van warmte en is uw aansluiting groter dan 100 kilowatt? Dan onderhandelt u met uw leverancier over de prijs en de voorwaarden voor warmte. En kunt u advies inwinnen bij een gespecialiseerd jurist.

Let op: Sommige verbruikers van warmte krijgen ook koud water. Bij een zogenaamde Warmte Koude Opslag (WKO) is dit zelfs nodig om het systeem goed te laten werken. Voor levering van koude is nu geen maximumtarief. Dat zorgt soms voor hoge tarieven. Vanaf 2020 is er een maximumtarief voor koude. Ook komt er een maximumtarief voor warmte van lagere temperaturen dat verder wordt opgewarmd in de woning.

Warmte en warm tapwater

U betaalt een vast jaartarief en een bedrag per gigajoule (GJ) aan warmteverbruik. De kosten voor het verwarmen van kraanwater (ook wel: tapwater) en voor verwarming van uw pand samen mogen niet hoger zijn dan een vastgestelde maximumprijs.

Meettarief

Om te meten hoeveel warmte u verbruikt, plaatst de warmteleverancier 1 of meer meters in uw huis. U betaalt voor deze warmtemeter of meters en het meten van uw warmteverbruik. Dit heet het meettarief. Hebt u meerdere meters? Dan mag de leverancier het meettarief maar 1 keer in rekening brengen.

Huur afleverset

Om warmte te kunnen krijgen hebt u een warmtewisselaar nodig. Een warmtewisselaar is onderdeel van een zogenaamde afleverset. Er zijn een aantal soorten afleversets die verschillende dingen doen. Bijvoorbeeld: uw huis verwarmen, warm kraanwater leveren of allebei.

Misschien hebt u een eigen afleverset. Daar mag uw leverancier natuurlijk geen kosten voor berekenen. Maar huurt u de afleverset van uw warmteleverancier? Dan betaalt u daarvoor. Moet uw eigen afleverset vervangen worden? Dan kunt u niet zelf een nieuwe kopen. U moet deze huren van uw leverancier.

Hebt u zelf geen afleverset? Het kan zijn dat er een centrale afleverset is voor een groep bewoners. De kosten hiervoor mag een warmteleverancier aan de bewoners doorberekenen.

De kosten voor een gehuurde of centrale afleverset stelt de Autoriteit Consument & Markt niet vast.

Aansluittarief

Wilt u een aansluiting op een bestaand warmtenet? Dan betaalt u eenmalig een bedrag voor de aansluiting en de leidingen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt elk jaar hoe hoog die bedragen mogen zijn. Het mag niet meer kosten dan het gemiddelde bedrag voor een aansluiting op het gasnet.

Wilt u een aansluiting op een nieuw warmtenet? Bijvoorbeeld bij een nieuwbouwproject? Nu gelden daarvoor geen maximumtarieven. Ook horen de kosten voor zo’n aansluiting vaak bij de prijs van het pand.

Vanaf 2020 stelt de ACM afzonderlijke tarieven vast voor zowel aansluitingen op bestaande als nieuwe warmtenetten.

Let op: de prijs per gigajoule, het meettarief en het aansluittarief mogen niet hoger zijn dan de maximumtarieven. Dat staat in de Warmtewet. De Autoriteit Consument & Markt bepaalt de maximumtarieven.

Temperatuur

U betaalt voor warmte van een bepaalde minimumtemperatuur en maximumtemperatuur. Deze spreekt uw leverancier met u af in het warmtecontract.

Uw warmteleverancier mag niet zomaar de verwarming uitzetten, of lager dan de minimumtemperatuur. Bijvoorbeeld ’s nachts. U hebt altijd recht op een betrouwbare levering van warmte.

Naheffingen en verjaringstermijn

Hebt u al een jaarafrekening van uw warmteleverancier gekregen? Soms krijgt u daarna nog een nota. Bijvoorbeeld als uw meterstanden waren geschat. Dit heet een naheffing. Daarmee kan de warmteleverancier de rekening herstellen. En de daadwerkelijke kosten in rekening brengen.

Uw warmteleverancier mag een naheffing alleen sturen binnen een bepaalde termijn: de verjaringstermijn. Daarna is uw warmteleverancier te laat. De nota is dan 'verjaard'. U hoeft niet meer te betalen.

Bent u een kleinzakelijke afnemer? Dan moet uw leverancier de naheffing sturen binnen 5 jaar nadat de nota betaald had moeten zijn. Daarna is de leverancier te laat. De nota is dan ‘verjaard’. U hoeft niet meer te betalen. Stuurt de warmteleverancier u een brief waarin hij u herinnert aan de warmtenota? Dan gaan de 5 jaar opnieuw in.

Bent u een zakelijke klant met een aansluiting groter dan 100 kW? Neem dan contact op met een gespecialiseerd jurist.

Let op: verhuist uw bedrijf? En hebt u nog warmtenota's open staan? Geef uw nieuwe adres door aan uw warmteleverancier. Doet u dit niet? Dan stuurt de warmteleverancier de warmtenota en eventuele herinneringen naar het verkeerde adres. En kunt u voor extra kosten komen te staan, zoals incassokosten.

Overige kosten

Uw warmteleverancier kan ook andere kosten in rekening brengen. Bijvoorbeeld kosten voor werkzaamheden aan uw radiator. Deze kosten mag de warmteleverancier apart bij u in rekening brengen.

Een apart bedrag om storingen te vergoeden mag op uw warmtenota staan. Maar het mag niet bovenop de maximumprijs voor de levering van warmte komen. Ook mag uw warmteleverancier het niet optellen bij de meetkosten en de huur van de afleverset.

Alle kosten moeten duidelijk op uw jaarafrekening staan.

Komt u er niet uit met uw warmteleverancier?

Houdt uw warmteleverancier zich niet aan de regels? En gaat het om regels waarop de ACM toezicht houdt? Alle informatie kan ons helpen een overtreding op te sporen. Neem dus vooral contact met ons op.

U kunt ook contact opnemen met de Geschillencommissie Warmte of de Geschillencommissie Zakelijk. De Geschillencommissie beslist bij een meningsverschil wie er gelijk heeft. Neemt de commissie een besluit, dan moeten uw warmteleverancier en u zich hieraan houden.

Let op: bent u een zakelijk verbruiker van Warmte met een aansluiting groter dan 100 Kw? Neem dan contact op met een gespecialiseerd jurist.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.