Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Welke kosten staan er op de warmtenota?

Uw warmteleverancier moet u minstens één keer per jaar een jaarafrekening sturen. Op die warmtenota moet precies staan waarvoor u betaalt.
Uw warmteleverancier mag een aantal kosten bij u in rekening brengen. Dit zijn:

  • Maximumprijs voor warmte en warm tapwater (vaste kosten en bedrag per GJ)
  • Maximumprijs voor koude (wanneer u dat gebruikt)
  • Meettarief
  • Huur afleverset

De jaarafrekening moet duidelijk en volledig zijn.

Het bovenstaande geldt voor kleinzakelijke aansluitingen van maximaal 100 kilowatt. Bent u een (zakelijke) klant van warmte en is uw aansluiting groter dan 100 kilowatt? Dan onderhandelt u met uw leverancier over de prijs en de voorwaarden voor warmte. En kunt u advies inwinnen bij een gespecialiseerd jurist.

Warmte en warm tapwater

U betaalt een vast jaartarief en een bedrag per gigajoule (GJ) aan warmteverbruik. De kosten voor het verwarmen van kraanwater (ook wel: tapwater) en voor verwarming van uw pand samen mogen niet hoger zijn dan een vastgestelde maximumprijs.

Meettarief

Om te meten hoeveel warmte u verbruikt, plaatst de warmteleverancier 1 of meer meters in uw huis. U betaalt voor deze warmtemeter of meters en het meten van uw warmteverbruik. Dit heet het meettarief. Hebt u meerdere meters? Dan mag de leverancier het meettarief maar 1 keer in rekening brengen.

Huur afleverset

Om warmte te kunnen krijgen hebt u een warmtewisselaar nodig. Een warmtewisselaar is onderdeel van een zogenaamde afleverset. Er is een aantal soorten afleversets die verschillende dingen doen. Bijvoorbeeld uw huis verwarmen, warm kraanwater leveren of allebei.

Misschien hebt u een eigen afleverset. Daar mag uw leverancier natuurlijk geen kosten voor berekenen. Maar huurt u de afleverset van uw warmteleverancier? Dan betaalt u daarvoor. Moet uw eigen afleverset vervangen worden? Dan kunt u niet zelf een nieuwe kopen. U moet deze huren van uw leverancier.

Hebt u zelf geen afleverset? Het kan zijn dat er een centrale afleverset is voor een groep bewoners. Bijvoorbeeld van uw VvE of verhuurder. De kosten hiervoor mag uw VvE of verhuurder aan de bewoners doorberekenen.

De ACM stelt jaarlijks de kosten vast van gehuurde en centrale afleversets.

Komt u er niet uit met uw warmteleverancier?

Houdt uw warmteleverancier zich niet aan de regels? En gaat het om regels waarop de ACM toezicht houdt? Alle informatie kan ons helpen een overtreding op te sporen. Neem dus vooral contact met ons op.

U kunt ook contact opnemen met de Geschillencommissie Warmte of de Geschillencommissie Zakelijk. De Geschillencommissie beslist bij een meningsverschil wie er gelijk heeft. Neemt de commissie een besluit, dan moeten uw warmteleverancier en u zich hieraan houden.

Let op: bent u een zakelijk verbruiker van Warmte met een aansluiting groter dan 100 Kw? Neem dan contact op met een gespecialiseerd jurist.