Warmte: informatie voor zakelijke afnemers

Welke kosten mag de warmteleverancier bij u in rekening brengen?

Lees dit bericht over voorgenomen wijzigingen Warmtewet!

Op uw jaarafrekening moet duidelijk staan waarvoor u precies betaalt. Uw warmteleverancier mag drie soorten kosten hiervoor bij u in rekening brengen:

1. Kosten voor de warmte die u heeft verbruikt

U betaalt voor de warmte die u verbruikt om uw bedrijfspand en water te verwarmen. De maximumprijs voor de levering van warmte stelt de ACM elk jaar vast. Uw leverancier mag geen hogere bedragen rekenen dan deze maximumtarieven.

2. Kosten voor een warmtewisselaar

Uw leverancier mag kosten in rekening brengen voor een warmtewisselaar. In de praktijk wordt met een warmtewisselaar een afleverset bedoeld, maar dan zonder de warmtemeter die hieraan hangt. Een afleverset is een apparaat dat u nodig heeft om warmte in uw bedrijfspand en/of om warm water uit de kraan geleverd te krijgen. Het kan zijn dat u zelf een afleverset in bezit heeft. Dan mag uw leverancier daar natuurlijk geen kosten voor berekenen. Maar huurt u de afleverset van de warmteleverancier? Dan betaalt u daarvoor. De ACM stelt deze kosten niet vast. Maar ze moeten wel redelijk zijn.

Naast afleversets voor individuele verbruikers bestaan er ook centrale afleversets die op een centrale locatie zijn geïnstalleerd. Bijvoorbeeld in de kelder. Centrale afleversets vervullen dezelfde functies, maar dan voor een groep verbruikers. Hiervoor mag uw leverancier ook gebruikskosten in rekening brengen.

3. Kosten voor het meten van uw warmteverbruik

U betaalt een meettarief voor het meten van uw verbruik. U betaalt ten hoogste het meettarief dat door de ACM is vastgesteld.

Heeft u geen eigen meter?

Dan gebruikt uw leverancier vaak warmtekostenverdelers en in sommige gevallen een kostenverdeelsystematiek.

Warmtekostenverdelers zijn kleine meters die op radiatoren zijn geïnstalleerd. Hiermee wordt uw verbruik niet in gigajoule gemeten, maar in andere eenheden. Deze eenheden worden vervolgens gebruikt om uw verbruik te bepalen. De leverancier mag hiervoor kosten in rekening brengen.

Met een kostenverdeelsystematiek berekent uw leverancier hoeveel warmte elk huishouden op zijn netwerk ongeveer heeft verbruikt zonder dat er specifieke meetapparatuur in uw woning is geplaatst. De leverancier mag de kosten voor warmteverbruik in gemeenschappelijke ruimtes en de kosten voor de uitvoering van de kostenverdeelsystematiek bij u in rekening brengen.

Andere kosten op uw warmterekening

Soms voert uw warmteleverancier werkzaamheden voor u uit die niets te maken hebben met uw verbruik. Bijvoorbeeld werkzaamheden aan uw radiator. Deze kosten mag de warmteleverancier apart bij u in rekening brengen.

Bent u het niet eens met uw rekening?

Lees wat u kunt doen als u het niet eens bent met uw jaarafrekening

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.