Warmte: informatie voor zakelijke afnemers

Veelgestelde vragen over uw rechten bij een storing in de warmtelevering

Lees dit bericht over voorgenomen wijzigingen Warmtewet!

Uw warmteleverancier moet ervoor zorgen dat u altijd gebruik kunt maken van de warmte. Dat staat in de Warmtewet. Het kan soms gebeuren dat er een storing is. Of dat u tijdelijk geen gebruik kunt maken van warmte door geplande werkzaamheden. Hieronder leggen wij uit wat uw rechten zijn bij een storing en bij geplande werkzaamheden.

Wat zijn uw rechten bij een storing?

U krijgt een vergoeding voor een storing als deze langer heeft geduurd dan vier uur. Duurde de storing korter dan 4 uur? Dan krijgt u geen vergoeding.

U krijgt 35 euro bij een onderbreking van 4 tot 8 uur. Voor iedere 4 uur dat de storing langer duurt, heeft u recht op een extra bedrag van 20 euro. De warmteleverancier moet de compensatie binnen 6 maanden na het herstel van de storing aan u betalen.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.