Kruimelpad

Ik kan mijn warmtenota niet betalen. Wat moet ik doen?

Kunt u uw warmtenota niet betalen, of hebt u een betalingsachterstand? Kom dan snel in actie. Zo voorkomt u dat u wordt afgesloten van warmte. Bent u al afgesloten? Lees wat u moet doen.

Hebt u uw warmtenota niet op tijd betaald? Dan hebt u een betalingsachterstand. Uw warmteleverancier moet u dan eerst een betalingsherinnering sturen. U moet meestal binnen 2 weken betalen.

Doet u dit niet? Dan mag uw warmteleverancier het contract beëindigen, en daarmee de levering van warmte. Ook kan uw leverancier extra kosten in rekening brengen en een incassobureau inschakelen. Binnen een aantal dagen sluit uw warmteleverancier u af.

Let op: uw warmteleverancier kan u ook afsluiten bij fraude of misbruik, bij een onveilige situatie of als de overeenkomst afloopt.

De overheid verlaagt de energiebelasting voor het jaar 2022. Ook mkb-bedrijven kunnen hiervoor in aanmerking komen. Ga naar de website van de RijksoverheidExternal Link  voor meer informatie over deze compensatie.

Het is duur om opnieuw aangesloten te worden. Kom dus snel in actie om dit te voorkomen. Volg de volgende stappen.

Vraag uw warmteleverancier om een betalingsregeling

Met de meeste warmteleveranciers kunt u een betalingsregeling afspreken. Doe dit zo snel mogelijk. Neem voor de uiterste betaaldatum contact op met uw warmteleverancier. Dit is de laatst mogelijke datum om de openstaande rekening te betalen.

Bent u al afgesloten en spreekt u een betalingsregeling af? Dan sluit uw leverancier u weer aan.

Let op: warmteleveranciers zijn niet verplicht om een betalingsregeling met u af te spreken. Ook mag uw warmteleverancier een waarborgsom vragen. Kijk in de algemene voorwaarden van uw warmteleverancier. Spreekt u samen af dat u in termijnen betaalt? Laat dit op papier zetten.

Krijgt u geen betalingsregeling? Meld u aan bij een schuldhulpverlener

Kunt u geen betalingsregeling afspreken? Meld u dan aan bij een schuldhulpverlener. Doe dit vóór de uiterste betaaldatum van uw rekening. Deze datum staat op de betalingsherinnering.

Een schulphulpverlener zal een aantal afspraken met u maken. U moet zich aan deze afspraken houden. Wilt u weten welke organisatie in uw gemeente u kan helpen? Vraag dit aan de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening. 

Aangemeld bij een schuldhulpverlener? Stuur uw bewijs naar uw warmteleverancier

Hebt u zich aangemeld bij een schuldhulpverlener? Dan krijgt u daarvan een bewijs. Stuur dit bewijs zo snel mogelijk naar uw warmteleverancier. De schuldhulpverlener besluit of zij u gaan helpen. Tot dat besluit genomen is mag uw warmteleverancier uw contract niet beëindigen.

Tip: Hebt u het bewijs van aanmelding opgestuurd? Vraag of het is aangekomen bij uw warmteleverancier.

Meldt u zich niet of niet op tijd aan bij een schuldhulpverlener? Of wijst de schuldhulpverlener uw verzoek af? Dan mag uw warmteleverancier u afsluiten van warmte.

Besluit de schuldhulpverlener om u te helpen? Dan moet u zich aan de afspraken houden die u met de schuldhulpverlener maakt. Zolang u dat doet, mag de warmteleverancier u niet afsluiten.

Afsluiten in de winter

Hebt u schuldhulpverlening? Of hebt u dat aangevraagd? Dan mag de leverancier u tussen 1 oktober en 1 april niet afsluiten.

Bent u al afgesloten?

Bent u afgesloten? En heeft uw warmteleverancier het bewijs van de schuldhulpverlener van u ontvangen? U kunt dan weer worden aangesloten op warmte en/of warm tapwater. Maak een afspraak met uw warmteleverancier voor heraansluiting.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.