Kruimelpad

Warmte: informatie voor zakelijke afnemers

Ik heb een probleem met mijn warmteleverancier. Wat kan ik doen?

Lees dit bericht over voorgenomen wijzigingen Warmtewet!

Heeft u een meningsverschil met uw warmteleverancier? En komt u er niet samen uit? Volg dan onderstaand stappenplan.

Stap 1: Neem eerst contact op met uw warmteleverancier

Vraag uw warmteleverancier om uitleg. Misschien kan het bedrijf meteen uw klacht oplossen.

Stap 2: Maak bezwaar bij uw warmteleverancier

Lost de leverancier uw probleem niet goed op? Of komt u er niet samen uit? Dan moet u het bedrijf formeel melden dat u niet tevreden bent. We noemen dit 'bezwaar indienen'.
In uw warmteovereenkomst staat hoe u een bezwaar kunt indienen. In het algemeen gaat een bezwaar indienen zo: u stuurt een aangetekende brief aan uw warmteleverancier. U heeft dan een bewijs dat u de brief heeft gestuurd.

In de brief schrijft u de volgende informatie:

  • waarom u bezwaar maakt;
  • wanneer u een reactie van uw warmteleverancier wilt. Bijvoorbeeld binnen twee weken.

Stap 3: Leg uw klacht voor aan de Geschillencommissie

Leg dan uw klacht voor aan de Geschillencommissie waarbij uw warmteleverancier is aangesloten. U vindt dit terug in de warmteovereenkomst. De Geschillencommissie beslist bij een meningsverschil wie er gelijk heeft. Neemt de commissie een besluit, dan moeten uw warmteleverancier en u zich hieraan houden.

Kunt of wilt u niet naar de Geschillencommissie? Bekijk dan of het zin heeft naar de rechter te gaan.

Naar de rechter

U kunt er ook altijd voor kiezen om naar de rechtbank te gaan met uw meningsverschil. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Schakel die dan eerst in.

Wat doet ACM?

ACM (Autoriteit Consument & Markt) is een overheidsorganisatie die controleert of de warmteleveranciers zich aan de wet houden. Zij kan ingrijpen als blijkt dat een warmteleverancier regelmatig de wet overtreedt. Maar ACM kan niets doen bij een meningsverschil tussen u en een warmteleverancier.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.