Kruimelpad

Warmte: informatie voor zakelijke afnemers

Het warmteverbruik op mijn jaarafrekening klopt niet. Wat kan ik doen?

Lees dit bericht over voorgenomen wijzigingen Warmtewet!

U krijgt één keer per jaar van uw warmteleverancier een jaarafrekening. Daarop staat hoeveel warmte u volgens de leverancier het afgelopen jaar hebt gebruikt. En hoeveel u daarvoor moet betalen.

Hoe weet de warmteleverancier uw verbruik?

Uw warmteleverancier kan uw verbruik voor stadsverwarming of blokverwarming op drie manieren bepalen:

  1. Via een warmtekostenverdeler. Dit is een apparaat dat het warmteverbruik per radiator meet.
  2. Met een kostenverdeelsystematiek. Dit is een formule om de kosten voor warmte van een groep panden eerlijk te verdelen. Zodat iedereen een rekening krijgt die past bij zijn eigen verbruik. Gezamenlijke kosten worden ook verdeeld.
  3. Via een eigen warmtemeter in uw bedrijfspand.

Denkt u dat het warmteverbruik op uw rekening niet klopt? Dan kunt u dit laten controleren. Hoe u dat doet, en wat dit kost, hangt af van hoe uw warmteverbruik wordt gemeten.

1. Uw verbruik wordt gemeten via een warmtekostenverdeler

Bent u het niet eens met het warmteverbruik op uw rekening? Dan kunt u de warmtekostenverdeler laten controleren. U kunt zelf, of samen met andere gebruikers van het warmtenet, aan de warmteleverancier vragen om een controle. Uw warmteleverancier is verplicht aan uw verzoek mee te werken. U en uw warmteleverancier beslissen samen welke deskundige het onderzoek gaat uitvoeren. Komt u er niet samen uit? Dan kunt u ons vragen om de deskundige aan te wijzen.

Wie het onderzoek betaalt is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek.

2. Uw verbruik wordt gemeten via een kostenverdeelsystematiek

Denkt u dat de kostenverdeelsystematiek niet klopt? Meld dit dan bij uw warmteleverancier. Die is verplicht om daar één keer een onderzoek naar te laten uitvoeren. Samen met de warmteleverancier beslist u dan welke deskundige het onderzoek gaat uitvoeren. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u ons vragen om de deskundige aan te wijzen.

Beide partijen betalen de helft van de kosten van dit onderzoek.

3. Uw verbruik wordt gemeten via een eigen warmtemeter in uw woning

U kunt het verbruik op uw rekening eenvoudig controleren door zelf op uw meter te kijken. Geeft uw meter opeens een hoog verbruik aan? En kunt u deze toename niet verklaren? Dan kunt u een deskundige laten onderzoeken of uw meter nog goed werkt. Dat heet ijken. Het Agentschap Telecom houdt toezicht op het ijken. Via de website van Agentschap Telecom kunt u uw problemen met uw warmtemeter voorleggen.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.